Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Bóg obiecuje Abrahamowi ziemię

Bóg obiecuje ziemię Abrahamowi i jego potomkom.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Abraham był posłuszny Bogu i zamieszkał w ziemi Kanaan. Pan powiedział do niego: „Ja jestem Pan, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie”. – Slajd 1
2
Abraham zapytał: „Panie, skąd mam wiedzieć, że ta ziemia będzie moja?”. – Slajd 2
3
Pan na to: „Przyprowadź mi trzyletnią jałówkę...” – Slajd 3
4
„... trzyletnią kozę...” – Slajd 4
5
„... trzyletniego barana...” – Slajd 5
6
„... synogarlicę...” – Slajd 6
7
„... oraz młodą gołębicę”. – Slajd 7
8
Abraham posłuchał i przyprowadził te zwierzęta. – Slajd 8
9
Oprócz ptaków, wszystkie rozciął na połowy. – Slajd 9
10
Potem położył te połowy naprzeciw siebie. – Slajd 10
11
Wówczas ptaki drapieżne przyleciały na żer, ale Abraham je odpędził. – Slajd 11
12
Gdy zachodziło słońce, Abraham zapadł w głęboki sen. – Slajd 12
13
Opadły go też lęk i głęboka ciemność. – Slajd 13
14
Wtedy Pan powiedział: „Będziesz żyć do późnej starości i umrzesz w pokoju”. – Slajd 14
15
„Pamiętaj jednak, że twoje potomstwo będzie mieszkać jako cudzoziemcy w ziemi, która do nich nie należy”. – Slajd 15
16
„Będą tam niewolnikami i będą uciskani przez 400 lat”. – Slajd 16
17
„Jednak  Ja surowo ukarzę ten naród, który zniewoli twoich potomków”. – Slajd 17
18
„Twoi potomkowie wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem”. – Slajd 18
19
„Dopiero czwarte pokolenie tu powróci”. – Slajd 19
20
„Bo dopiero wtedy ludzie, którzy tu mieszkają, będą tak grzeszni, że zasłużą na karę”. – Slajd 20
21
Kiedy zaszło słońce i nastała głęboka ciemność... – Slajd 21
22
... ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się pomiędzy rozciętymi połowami zwierząt. – Slajd 22
23
Tego dnia Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. – Slajd 23
24
I obiecał, że da jego potomkom ziemię od rzeki egipskiej aż po rzekę Eufrat. – Slajd 24
25
Da im ziemię Kenitów, Kenizzytów, Kadmonitów, Chittytów, Peryzzytów, Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów. – Slajd 25
26
Slajd 26