Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Powołanie Abrama

Bóg wzywa Abrahama, aby poszedł i zamieszkał w Kanaanie.
Przekazany przez René Pfitzner
1
Abraham pochodził z miasta Ur i przebywał w miejscowości Charan. – Slajd 1
2
Pan powiedział do Abrahama: „Wyjdź z tego kraju i idź do ziemi, którą ci pokażę. Będę ci błogosławił i uczynię z twoich potomków wielki naród”. – Slajd 2
3
„Staniesz się sławny. Będziesz błogosławieństwem dla innych”. – Slajd 3
4
„Będę błogosławił tych, którzy cię błogosławią, a przeklinać będę twoich wrogów”. – Slajd 4
5
„Wszyscy na ziemi będą przez ciebie błogosławieni”. – Slajd 5
6
Abraham miał 75 lat, kiedy Bóg kazał mu opuścić miasto Charan. – Slajd 6
7
Posłuchał i wyszedł ze swoją żoną Saraj… – Slajd 7
8
... swoim bratankiem Lotem i sługami. Zabrał ze sobą cały dobytek, który zgromadził w Charanie. – Slajd 8
9
Kiedy przybyli do Kanaanu, dotarli aż do wielkiego drzewa w Sychem. Tam zatrzymali się. – Slajd 9
10
W tym czasie Kananejczycy nadal mieszkali w tej ziemi. – Slajd 10
11
Pan ukazał się Abrahamowi i obiecał: „Tobie i twoim potomkom dam tę ziemię na zawsze”. – Slajd 11
12
Abraham wybudował Panu ołtarz w Sychem i oddał Mu chwałę. – Slajd 12
13
Później Pan przemówił do Abrahama w wizji. – Slajd 13
14
„Abrahamie, nie bój się, będę cię chronić i bardzo cię wynagrodzę”. – Slajd 14
15
Abraham odpowiedział na to: „Wszechmocny Boże, cóż mi możesz dać, skoro odchodzę bezdzietny?”. – Slajd 15
16
„Kiedy umrę, wszystko odziedziczy po mnie mój sługa Eliezer z Damaszku”. – Slajd 16
17
„Ponieważ nie dałeś mi potomka, spadkobiercą będzie sługa urodzony w moim domu”. – Slajd 17
18
Wtedy PAN powiedział do niego: „On nie będzie twoim spadkobiercą, lecz będzie nim twoje rodzone dziecko”. – Slajd 18
19
Następnie wyprowadził go na dwór i nakazał: „Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je zliczyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo”. – Slajd 19
20
Abraham uwierzył Panu i Pan był z niego zadowolony. – Slajd 20
21
Slajd 21