Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Elizeusz i Naaman - część 1

Kiedy Naaman jest chory na trąd, żydowska niewolnica mówi mu, że Bóg może go uzdrowić.
Przekazany przez Richard Gunther
1
W królestwie Syrii był potężny dowódca armii zwany Naamanem. – Slajd 1
2
Był on dowódcą armii króla Syrii. Bardzo potężny człowiek. – Slajd 2
3
Ale tak silny i nieustraszony jak Naaman, zaczął zauważać małe skazy na swojej skórze. Był to pierwszy znak, że rozwija się u niego straszna choroba - trąd. Była to choroba, na którą nie było lekarstwa i która rozprzestrzeniała się na całe jego ciało. Większość ludzi cierpiących na trąd umierała z powodu choroby. – Slajd 3
4
Naaman poprowadził inwazję na Izrael i wziął Żydów jako jeńców, aby stali się niewolnikami. Jedną z tych niewolnic była młoda dziewczyna. – Slajd 4
5
'Tę wezmę jako służącą za żonę' - oznajmił Naaman, wskazując na młodą dziewczynę. 'Ona może wykonywać wszystkie prace w moim domu, które zleci jej moja żona'. Biblia nie podaje nam imienia tej młodej dziewczyny. – Slajd 5
6
'Tę wezmę jako służącą za żonę' - oznajmił Naaman, wskazując na młodą dziewczynę. 'Ona może wykonywać wszystkie prace w moim domu, które zleci jej moja żona'. Biblia nie podaje nam imienia tej młodej dziewczyny. – Slajd 6
7
Słowa służebnicy dały żonie Naamana nadzieję. Czy rzeczywiście istniało lekarstwo na chorobę jej męża? Wysłała sługę do króla Syrii, aby mu powiedzieć, co powiedziała mała żydowska dziewczynka. – Slajd 7
8
Król Syrii również wiedział, że jest to jedyna nadzieja na uratowanie jego zaufanego dowódcy armii. – Slajd 8
9
Napisał więc list do króla Izraela. Wraz z listem wysłał dary ze złota, srebra i pięknego ubrania. – Slajd 9
10
Kiedy król Izraela przeczytał list, był przerażony. Nie ufał Bogu. 'O nie', wpadł w panikę. 'Król Syrii wie, że nie potrafię wyleczyć trądu i chce się ze mną pokłócić. – Slajd 10
11
Kiedy król Izraela przeczytał list, był przerażony. Nie ufał Bogu. 'O nie', wpadł w panikę. 'Król Syrii wie, że nie potrafię wyleczyć trądu i chce się ze mną pokłócić. – Slajd 11
12
Kiedy Naaman usłyszał o Elizeuszu, ubrał się w swój najlepszy mundur, wsiadł do swojego rydwanu i odjechał ze swoim wojskiem do domu Elizeusza. – Slajd 12
13
Gdy dotarł przed dom, czekał na Elizeusza, który wyszedł i pozdrowił go. 'Jak on śmie!' pomyślał Naaman. 'Czy on nie wie, kim jestem? Nikt nie każe mi czekać! – Slajd 13
14
Wreszcie drzwi się otworzyły. Nie był to Elizeusz, lecz jego sługa Gehazi, który wyszedł, aby porozmawiać z Naamanem. 'Elizeusz powiedział: "Idź obmyj się siedem razy w rzece Jordan, a będziesz oczyszczony". – Slajd 14
15
'Co!' zawołał Naaman. 'To jest szaleństwo! Nikt nie zostaje wyleczony z trądu przez obmycie w wodzie! – Slajd 15
16
Naaman stawał się coraz bardziej zły. Oczekiwał, że Elizeusz wyjdzie i od razu zrobi coś, co go uzdrowi. Nie chcę, żeby kazano mi się obmyć w brudnej rzece w Izraelu - złośliwił się. Wolę umyć się w jednej z rzek w Syrii - tam woda jest czystsza!". – Slajd 16
17
Naaman zawrócił swój rydwan i zaczął kierować się z powrotem do Syrii. Poczuł się upokorzony i wpadł w gniew. I nie miał zamiaru zrobić tego, co kazał mu zrobić Elizeusz, Boży prorok. – Slajd 17
18
Aby dowiedzieć się, co stało się dalej, przeczytaj część 2 tej historii (dostępna na stronie www.freebibleimages.org). – Slajd 18
19
Slajd 19