Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Eliasz karmiony przez kruki

Bóg dostarcza pożywienia Eliaszowi, który ukrywa się przed królem Achabem.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Eliasz był prorokiem z miasta Tiszbe w Gileadzie. – Slajd 1
2
Pewnego dnia Bóg kazał Eliaszowi udać się do Samarii z wiadomością dla niegodziwego króla Achaba, który rządził tą krainą. – Slajd 2
3
Eliasz wyruszył więc do pałacu króla. – Slajd 3
4
Król Achab i królowa Jezebel zachęcali ludzi, aby przestali czcić Boga i zamiast tego oddawali cześć fałszywym bożkom. Próbowali zabić wszystkich Bożych proroków i sprowadzili na ich miejsce fałszywych proroków. – Slajd 4
5
Król czuł, że panuje nad wszystkim i był bardzo dumny. – Slajd 5
6
Nagle pojawił się przed nim Eliasz. 'Służę Panu, Bogu Izraela - oznajmił. – Slajd 6
7
'Z całą pewnością, jak żyje Pan, mówię wam prawdę. W ciągu najbliższych lat nie spadnie żaden deszcz ani rosa, chyba że ja to rozkażę'. – Slajd 7
8
Król zadygotał. Kto mógł powstrzymać deszcz i rosę? Z pewnością jego nowi fałszywi bogowie kontrolowali pogodę. W końcu czyż jego bóg Baal nie był tym, który kontrolował deszcz i zbiory? – Slajd 8
9
Wygłosiwszy Boże poselstwo, Eliasz pospiesznie oddalił się. 'Opuść to miejsce' - powiedział mu Bóg. – Slajd 9
10
'Idź na wschód i ukryj się w pobliżu wąwozu Kerith. Jest on na wschód od rzeki Jordan. Możesz pić z tego potoku. – Slajd 10
11
'I rozkazałem krukom, aby przyniosły wam jedzenie'.<br/>Kruki to bardzo samolubne ptaki. Czy Bóg użyłby ich do nakarmienia Eliasza, gdy ten ukrywał się w wąwozie? – Slajd 11
12
Eliasz zrobił to, co Pan kazał mu zrobić. Tak jak Bóg obiecał, kruki codziennie rano przynosiły Eliaszowi chleb i mięso. – Slajd 12
13
Wieczorem kruki wróciły z chlebem i mięsem. – Slajd 13
14
Eliasz pił wodę z potoku. Ale dni, tygodnie i miesiące mijały bez rosy i deszczu. Po pewnym czasie potok wyschnął. – Slajd 14
15
Król i jego ludzie prosili swoich fałszywych bogów o zesłanie deszczu, ale deszcz nie spadł. Ludzie byli coraz bardziej spragnieni, a bydło umierało. – Slajd 15
16
Co Eliasz miał zrobić teraz, gdy nie miał już świeżej wody do picia? Bóg miał nowy plan, aby zapewnić bezpieczeństwo swojemu prorokowi. 'Wyjdź z kraju do Sarepty w Sydonie' - powiedział Bóg do Eliasza. – Slajd 16
17
Poleciłem tamtejszej wdowie, aby się tobą zaopiekowała". Eliasz wyszedł więc z wąwozu i skierował się na północ z Izraela do ziemi Sydonu. Wiedział, że Bóg zapewni mu jedzenie i picie. – Slajd 17
18
Slajd 18