Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ehud, leworęczny zabójca

Ehud planuje zamordować moabickiego króla Eglona, który uciska Żydów.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Około 3000 lat temu naród izraelski żył w Ziemi Obiecanej, którą dał mu Bóg. – Slajd 1
2
Ponieważ jednak byli tak nieposłuszni, Bóg pozwolił, by rządził nimi naród zwany Moabitami i ich bardzo otyły król Eglon. – Slajd 2
3
Moabici nie traktowali dobrze Izraelitów. – Slajd 3
4
Mieli armię łobuzów, którzy zmuszali Izraelitów do oddawania swoich plonów i wszystkiego, czego chcieli Moabici. Król Eglon miał również pomoc armii Ammonitów i Amalekitów, aby utrzymać Żydów pod swoją kontrolą. – Slajd 4
5
Pobili armię izraelską i zajęli miasto Jerycho, znane jako miasto palm. – Slajd 5
6
Przez 18 długich lat król Eglon rządził żelazną laską i zmuszał Żydów do płacenia miażdżących podatków. – Slajd 6
7
Biedni Izraelici mieli dość jego uciążliwych rządów i niektórzy z nich wołali do Boga w skrusze i prosili go o wybawienie ich od okrutnych Moabitów. – Slajd 7
8
Bóg postanowił wzbudzić człowieka, który uratuje Izraelitów i wybrał Ehuda, który był leworęczny. Ehud zabrał się do pracy i zrobił sobie metalowy miecz. – Slajd 8
9
Był to obosieczny sztylet o długości osiemnastu cali (50 cm), który ukrył w swoim ubraniu, przypięty do prawego uda. – Slajd 9
10
Nadszedł czas, aby Żydzi wysłali bardzo otyłemu królowi Eglonowi swoje podatki w uprawach, pieniądzach i dobrach. – Slajd 10
11
Ehud dołączył do tych, którzy transportowali podatki do króla Moabitów. – Slajd 11
12
Po dostarczeniu pieniędzy królowi Eglonowi ruszył ponownie do domu. Ale za miastem, w kamieniołomach Gilgal, wysłał swoich towarzyszy dalej i sam wrócił do króla. – Slajd 12
13
'Mam dla ciebie tajną wiadomość' - powiedział do króla Eglona. – Slajd 13
14
Król natychmiast zwolnił wszystkich, którzy byli z nim, aby mógł odbyć prywatną rozmowę z Ehudem. – Slajd 14
15
Król Eglon postanowił zabrać Ehuda do swojego chłodnego pokoju na piętrze pałacu, gdzie nikt nie mógł podsłuchać tajemnicy, którą miał mu zdradzić. – Slajd 15
16
Król Eglon wtedy wstał i z zapałem zapytał: "Więc co to za tajemnica? – Slajd 16
17
Ehud sięgnął lewą ręką pod szatę, wyciągnął sztylet o podwójnym ostrzu, który miał przypięty do prawego uda, i wbił go głęboko w brzuch króla. Rękojeść sztyletu zniknęła pod mięsem, a tłuszcz zamknął się nad nim, gdy wnętrzności wypłynęły na zewnątrz. – Slajd 17
18
Pozostawiając tam sztylet, Ehud zamknął za sobą drzwi i uciekł przez ganek na piętrze. – Slajd 18
19
Następnie spokojnie wyszedł z pałacu, z miasta i skierował się w stronę domu. – Slajd 19
20
Kiedy słudzy króla wrócili i zobaczyli, że drzwi są zamknięte, czekali, myśląc, że może król Eglon korzysta z łazienki. – Slajd 20
21
Kiedy jednak po dłuższym czasie nadal nie wychodził, zaniepokoili się i zdobyli klucz. – Slajd 21
22
A kiedy otworzyli drzwi, znaleźli swojego pana martwego na podłodze. – Slajd 22
23
Tymczasem Ehud uciekł obok kamieniołomów do Seirah. – Slajd 23
24
Kiedy przybył do kraju górskiego Efraima, zadął w trąbę jako wezwanie do broni i zebrał armię pod swoim dowództwem. – Slajd 24
25
Armia Izraelitów zaczęła się zbierać. – Slajd 25
26
'Pójdź za mną', powiedział im. – Slajd 26
27
'Pan oddał twoich wrogów, Moabitów, na twoją łaskę!' – Slajd 27
28
Ehud poprowadził armię w kierunku Moabu. – Slajd 28
29
Zajęli brody rzeki Jordan w pobliżu Moabu, uniemożliwiając komukolwiek przejście. – Slajd 29
30
Następnie zaatakowali Moabitów i zabili około dziesięciu tysięcy najsilniejszych i najbardziej zręcznych ich wojowników. – Slajd 30
31
Nikt nie uciekł. Ehud, leworęczny zabójca, z Bożą pomocą poprowadził skruszonych Izraelitów do zwycięstwa. Mieli swoją wolność i nie musieli już płacić wyniszczających podatków. – Slajd 31
32
Tak więc Moab został podbity przez Izraela tego dnia, a ziemia była w pokoju przez następne osiemdziesiąt lat. Lekcją, której Bóg chciał nauczyć Izraelitów, było to, że jeśli chcą zachować swoją wolność, muszą Mu zaufać i być Mu posłuszni. – Slajd 32
33
Slajd 33