Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Dawid, lew i niedźwiedź

Dawid wykazuje się odwagą w ochronie swoich owiec.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Dawid był najmłodszym z ośmiu braci i spędzał czas doglądając owiec ojca, które pasły się na wzgórzach wokół Betlejem. – Slajd 1
2
Ale były też lwy, które czasem zapuszczały się na wzgórza, by chwytać młode jagnięta. Jeśli lew złapałby jagnię, Dawid nie uciekałby, ale zamiast tego goniłby za lwem z drewnianą pałką i biłby lwa na śmierć, aby uratować jagnię z jego paszczy. – Slajd 2
3
Dawid używał też procy do przeganiania dzikich zwierząt, które zbliżały się do stada. – Slajd 3
4
Wkładał do procy mały kamień, a następnie wirował nim w kółko, coraz szybciej i szybciej. – Slajd 4
5
Następnie niech kamień wyleci w kierunku dzikiego zwierzęcia. – Slajd 5
6
Czasem kamień odstraszał wściekłe zwierzę, ale jeśli trafił w odpowiednie miejsce, zabijał je. – Slajd 6
7
Dawid dzielnie chronił swoje owce i nie bał się lwów, które przyszły zaatakować jagnięta. – Slajd 7
8
Dawid był dobrym pasterzem, który prowadził swoje owce w poszukiwaniu nowych pastwisk. – Slajd 8
9
Czuwając nad nimi, nauczył się grać na harfie i śpiewał pieśni pochwalne dla Boga. Niektóre z jego pieśni znane są jako psalmy i można je znaleźć w Biblii. – Slajd 9
10
Na cichych wzgórzach nauczył się modlić do Boga i ufać Mu. – Slajd 10
11
Innymi dzikimi zwierzętami, które przychodziły po jego owce były niedźwiedzie. – Slajd 11
12
Zamiast uciekać David biegł w ich stronę. – Slajd 12
13
Używając swojej laski pasterskiej zaatakowałby niedźwiedzia. – Slajd 13
14
Niedźwiedź wysuwał pazury, ale Dawid nie przestawał atakować. Wyjaśnił królowi Saulowi: "Jeśli zwróci się przeciwko mnie, złapię go za szczękę i zadam mu śmierć". – Slajd 14
15
Dawid nauczył się ufać Bogu, który pomagał mu chronić jego owce przed lwami i niedźwiedziami. Dlatego później z radością zaufał Bogu i podjął walkę z filistyńskim olbrzymem Goliatem, który zagrażał ludowi Bożemu. – Slajd 15
16
Slajd 16