Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Kaleka kobieta

Jezus uzdrawia kaleką kobietę w dzień szabatu.
Przekazany przez Richard Gunther
1
W dzień szabatu, kiedy ludność żydowska nie pracowała, kaleka kobieta udała się do synagogi w Jerozolimie. – Slajd 1
2
Osoba nauczająca tego dnia w synagodze nazywała się Jezus. – Slajd 2
3
Jezus zauważył ułomną kobietę, która była całkowicie pochylona. – Slajd 3
4
Nie mogła stać prosto, gdyż jej kręgosłup był tak skrzywiony. – Slajd 4
5
Codziennie widział tylko ziemię i stopy ludzi, którzy przechodzili obok. Spojrzenie w górę było tak trudne i tak bolesne. – Slajd 5
6
Jezus był pełen miłości do biednej kobiety i wezwał ją, aby przyszła do Niego. – Slajd 6
7
Jezus położył na nią ręce i powiedział: 'Córko, jesteś uwolniona od tego kalectwa'. – Slajd 7
8
Natychmiast stanęła prosto. Jej plecy były całkowicie wyleczone. – Slajd 8
9
Po raz pierwszy od wielu lat mogła znowu zobaczyć twarze ludzi. Ogarnięta radością, chwaliła Boga i dziękowała Mu za uzdrowienie. – Slajd 9
10
Tłum był również zdumiony tym cudownym cudem, którego dokonał Jezus i cieszył się razem z nią. – Slajd 10
11
Ale przewodniczący synagogi rozgniewał się, ponieważ Jezus uczynił ten cud w dzień szabatu, kiedy ludzie nie powinni wykonywać żadnej pracy. 'Jest sześć dni na pracę i jeden na odpoczynek' - szydził. 'Przyjdź więc i bądź uzdrowiony w jeden z dni roboczych, a nie w szabat'. – Slajd 11
12
Ty obłudniku!', odpowiedział Jezus. 'Czy każdy z was w szabat nie odwiązuje swego wołu lub osła od stajni i nie prowadzi go do wody? Dlaczego więc ta kobieta, która jest kaleką od osiemnastu długich lat, nie miałaby zostać uzdrowiona w dzień szabatu?' – Slajd 12
13
Jezus opuścił tę synagogę i wszędzie podążały za Nim wielkie tłumy. Gdziekolwiek poszedł, widzieli jak uzdrawiał chorych ludzi, bo z Jezusem nie ma nic niemożliwego. – Slajd 13
14
Biblia mówi nam, że ta kobieta i tłumy, które widziały ten cud, cieszyły się ze wszystkich cudownych rzeczy, które czynił Jezus. – Slajd 14
15
Slajd 15