Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Niewidomy w Betsaidzie

Jezus uzdrawia niewidomego człowieka.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Jezus i Jego uczniowie przybyli do wsi zwanej Betsaida. – Slajd 1
2
Mieszkańcy Betsaidy przyprowadzili do Jezusa niewidomego i błagali Go, aby go uzdrowił. – Slajd 2
3
Jezus wziął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wioskę. Jezus nałożył plwocinę na oczy mężczyzny, a następnie włożył na niego swoje ręce. – Slajd 3
4
Jezus zapytał: "Czy widzisz coś?".<br/>Mężczyzna spojrzał w górę i powiedział: 'Widzę ludzi. Wyglądają jak drzewa chodzące po ziemi'. – Slajd 4
5
Jeszcze raz Jezus położył ręce na oczach mężczyzny. – Slajd 5
6
The man looked again and he could see people – looking like people - not trees. He could see everything clearly and it was amazing. – Slajd 6
7
'Idź do swojego domu' - powiedział Jezus. Mężczyzna wrócił do domu, po raz pierwszy widząc wyraźnie. Jezus go uzdrowił. – Slajd 7
8
Slajd 8