Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ananiasz i Sapphira

Ananiasz i Safira myślą, że ich oszustwo może ujść im na sucho.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Pewien człowiek o imieniu Ananiasz, i jego żona Szafira, sprzedali pole. Zamierzali oddać je w całości Bogu. – Slajd 1
2
Ale kiedy już dostali pieniądze, mieli drugie przemyślenia . – Slajd 2
3
Ananiasz, z pełną wiedzą swojej żony, zatrzymał część pieniędzy dla siebie. – Slajd 3
4
Następnie wziął resztę pieniędzy i zaniósł je do Piotra i innych apostołów. 'Wszystkie pieniądze, które uzyskałem ze sprzedaży mojego pola, oddaję Bogu' - powiedział Ananiasz. Ale Bóg powiedział Piotrowi inaczej. – Slajd 4
5
Zanim je sprzedałeś, było całe twoje, a po sprzedaży pieniądze były twoje i mogłeś z nimi zrobić, co chciałeś. Więc co w ciebie wstąpiło, żebyś mógł zrobić taką sztuczkę? Nie okłamałeś ludzi, ale Boga". – Slajd 5
6
Ananiasz, gdy usłyszał te słowa, padł martwy. To wprowadziło strach przed Bogiem we wszystkich, którzy o tym usłyszeli. – Slajd 6
7
Młodsi mężczyźni od razu zabrali się do pracy i zawinęli go, a następnie wynieśli i pochowali . – Slajd 7
8
Trzy godziny później weszła Sapphira, nie wiedząc nic o tym, co się stało. Piotr powiedział: 'Powiedz mi, czy dano ci taką cenę za twoje pole?' – Slajd 8
9
Tak' - skłamała - 'wszystko oddaliśmy Bogu na ofiarę'.<br/>Piotr odpowiedział: 'Dlaczego oboje spiskowaliście, aby wystawić Boga na próbę? Ludzie, którzy pochowali twojego męża, stoją u drzwi, a ty będziesz następna". Niebawem słowa te wyszły z jego ust, a ona również upadła, martwa. – Slajd 9
10
Kiedy młodzi mężczyźni wrócili, znaleźli jej ciało. Wynieśli ją i pochowali obok męża. – Slajd 10
11
Wieści o tych strasznych wydarzeniach szybko się rozeszły i strach przed Bogiem ogarnął cały kościół i każdego, kto usłyszał, co się stało. Bóg jest Bogiem prawdy. – Slajd 11
12
Slajd 12