Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Nie można uciec od Boga

Bóg ostrzega nieposłusznych, że nie unikną Jego sądu.
Przekazany przez Richard Gunther
1
W latach 760-755 p.n.e. Bóg powołał pasterza owiec i rolnika uprawiającego figi jaworowe, imieniem Amos, aby był Jego rzecznikiem wobec niegodziwego ludu północnego królestwa Izraela. Jego zadaniem było ostrzec ich przed nadchodzącym Bożym sądem, kiedy to Asyryjczycy napadną na nich i wezmą ich do niewoli. To jedno z Bożych ostrzeżeń znajduje się w 9 rozdziale Księgi Amosa.<br/>W pewnej wizji Amos zobaczył Pana stojącego przy ołtarzu... – Slajd 1
2
Pan powiedział: "Rozwalcie wierzchołki filarów i wstrząśnijcie świątynią [...]. – Slajd 2
3
‘… until the pillars crumble and the roof crashes down upon the people below. – Slajd 3
4
Choćby uciekali, nie ujdą memu sądowi. – Slajd 4
5
Nikt nie ucieknie, nikomu nie uda się uciec. – Slajd 5
6
Jeśli zejdą do podziemi, znajdę ich i wyciągnę na powierzchnię. – Slajd 6
7
Jeśli wejdą do nieba, strącę ich w dół. – Slajd 7
8
Jeśli ukryją się wśród skał na szczycie góry Karmel, odszukam ich i pojmę. – Slajd 8
9
Jeśli ukryją się na dnie oceanu, poślę za nimi węża morskiego, aby ich ukąsił i zniszczył. – Slajd 9
10
Jeśli się poddadzą i zgłoszą na ochotnika na wygnanie, wyciągnę po nich rękę. – Slajd 10
11
Dopilnuję, by spotkała ich sprawiedliwość za ich złe czyny. – Slajd 11
12
Pan Wszechmogący dotyka ziemi i ona topnieje, a wszyscy jej mieszkańcy się smucą. – Slajd 12
13
Ziemia puchnie jak rzeka Nil w czasie powodzi; potem woda opada. – Slajd 13
14
Bóg buduje swój pałac - wieże wznoszące się wysoko w niebiosach, fundamenty stawiając na twardej jak skała ziemi. Wzywa wody oceanu i one przychodzą, a potem rozlewa je na ziemi. BÓG, twój Bóg, czyni to wszystko". – Slajd 14
15
Czy wy, Izraelici, myślicie, że jesteście lepsi od dalekich Etiopczyków?<br/>Czyż nie jestem związany z wszystkimi narodami? Czyż nie wyprowadziłem Izraela z Egiptu, Filistynów z Kaphtor, Aramejczyków z Qir? – Slajd 15
16
Oczy Pana Boga patrzą na Izraela, ten grzeszny naród, i wykorzenię go i rozproszę po całym świecie. Obiecałem jednak, że to wykorzenienie nie będzie trwałe". – Slajd 16
17
Rozkazałem bowiem, aby Izrael był przesiewany przez inne narody, jak przesiewa się ziarno na sicie, a jednak nie zginie ani jedno prawdziwe ziarno. Lecz wszyscy ci grzesznicy, którzy mówią: "Bóg nas nie dotknie", zginą od miecza. – Slajd 17
18
W przyszłości odbuduję miasto Dawida, które teraz leży w gruzach, i przywrócę mu dawną chwałę, a Izrael posiądzie to, co pozostało z Edomu i ze wszystkich narodów, które do mnie należą. Tak bowiem powiedział Pan, który to wszystko planuje. Odnowię losy mojego ludu, Izraela, i odbudują oni swoje zrujnowane miasta, i znów w nich zamieszkają, zasadzą winnice i ogrody, będą jedli ich plony i pili ich wino. Zasadzę ich mocno na ziemi, którą im dałem, i nie będą już więcej wyrywani". – Slajd 18
19
Slajd 19