Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abraham i Izaak

Abraham ufa, że Bóg znajdzie ofiarę, która zastąpi Izaaka.
Przekazany przez Richard Gunther
1
Tę historię możemy znaleźć w Biblii. Opowiada ona o Abrahamie, któremu Bóg obiecał, że da mu syna. Kiedy ten syn się urodził, nazwano go Izaak. Abraham kochał Izaaka i troszczył się o niego. – Slajd 1
2
Pewnego dnia Bóg postanowił wystawić na próbę zaufanie Abrahama i powiedział do niego: „Zabierz swojego jedynego syna, którego kochasz i złóż go w ofierze w krainie Moria”. Abraham wiedział, że Bóg nie chciałby, żeby skrzywdził swojego syna. Ale czy mógł ufać, że Bóg da mu inną ofiarę? – Slajd 2
3
Abraham nie kwestionował Bożej decyzji, nie kłócił się z Nim. Po prostu był Mu posłuszny. – Slajd 3
4
Wcześnie rano obudził Izaaka. – Slajd 4
5
Zabrali drewno, dwóch służących, jedzenie na drogę oraz osiołka i wyruszyli w drogę do kraju Moria. – Slajd 5
6
Była to długa droga. Dotarcie na miejsce zajęło im trzy dni. – Slajd 6
7
Kiedy byli blisko góry, którą Bóg wybrał, Abraham powiedział do służących: „Zaczekajcie tu z osiołkiem. Izaak i ja pójdziemy dalej, oddamy Bogu chwałę i wrócimy do was”. – Slajd 7
8
Abraham umieścił drewno na plecach Izaaka, żeby chłopiec pomógł mu je nieść. – Slajd 8
9
Abraham zabrał ze sobą również ogień w glinianym naczyniu i nóż. Następnie obaj wyruszyli na górę, żeby zbudować ołtarz. – Slajd 9
10
Izaak był zdziwiony. „Ojcze?” – zapytał. „Tak, Izaaku?” – odpowiedział Abraham. „Mamy ogień i drewno, ale gdzie jest baranek, którego złożymy w ofierze?” – zapytał Izaak. – Slajd 10
11
Abraham odpowiedział: „Bóg znajdzie sobie baranka na ofiarę całopalną”. Potem ruszyli w dalszą drogę. – Slajd 11
12
Kiedy dotarli na szczyt góry, którą wybrał Bóg, Abraham zbudował ołtarz. – Slajd 12
13
Następnie ułożył drewno na ołtarzu, związał swojego syna i położył go na drewnie. Czy mógłby jednak skrzywdzić swojego syna, którego tak bardzo kochał? – Slajd 13
14
Abraham wciąż ufał Bogu. Sięgnął po nóż. Czy Bóg pozwoli mu, żeby złożył Izaaka w ofierze? Czy Bóg nie obiecał Abrahamowi, że da mu syna, żeby mógł stać się ojcem wielkiego narodu? – Slajd 14
15
Podniósł nóż i był gotowy go użyć, ale wtedy anioł Boży zawołał: „Abrahamie, Abrahamie!”. – Slajd 15
16
„Nie podnoś ręki na swojego syna i nie czyń mu nic złego”. – Slajd 16
17
W tym momencie Abraham zauważył barana, który zaplątał się rogami w zarośla. – Slajd 17
18
Szybko go złapał i złożył w ofierze zamiast Izaaka. – Slajd 18
19
Abraham ufał Bogu do ostatniej chwili, więc Bóg obiecał mu, że jego potomkowie będą tak liczni jak gwiazdy na niebie i jak piasek na plaży. – Slajd 19
20
Około 2000 lat później Bóg Ojciec dał Swojego jedynego Syna, Jezusa, jako ofiarę za nasze grzechy. – Slajd 20
21
Jezus, Boży Syn, nie został uratowany w ostatnim momencie. Umarł za nas. – Slajd 21
22
Jest tak, jak napisano w Ewangelii Jana 3:16: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne”. – Slajd 22
23
Slajd 23