Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus ukazuje się uczniom

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się swoim uczniom.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Uczniowie nie uwierzyli relacjom kobiet, które poszły do grobu i spotkały zmartwychwstałego Jezusa. Tego jeszcze dnia dwóch z nich spotkało Jezusa na drodze do Emaus. Szybko powrócili do Jerozolimy, aby o tym donieść. Wieczorem uczniowie zamknęli pomieszczenie, w którym przebywali. Bali się bowiem, że mogą zostać aresztowani. – Slajd 1
2
Kiedy ze sobą rozmawiali, sam Jezus stanął przed nimi i powiedział: „Pokój Wam!”. Oni zaś wystraszyli się, bo pomyśleli, że to duch. – Slajd 2
3
„Dlaczego się boicie i wątpicie? Patrzcie na moje ręce i stopy! To przecież Ja jestem! Dotknijcie Mnie i przekonajcie się! Przecież Duch nie ma ciała ani kości, a widzicie, że Ja je mam” – powiedział Jezus. – Slajd 3
4
Potem pokazał im ręce i stopy. A gdy oni nadal z radości nie dowierzali i byli zdumieni, powiedział: „Czy macie tu coś do jedzenia?”. – Slajd 4
5
Uczniowie podali Mu kawałek pieczonej ryby, a On wziął ją i zjadł na ich oczach. Wtedy przekonali się, że to nie duch. – Slajd 5
6
Potem Jezus wskazywał im fragmenty Pisma, w których było zapowiedziane, że Mesjasz będzie cierpiał, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. – Slajd 6
7
Powiedział im też, że w Jego imię głoszone będzie wezwanie do nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, zaczynając od Jeruzalem. Oni są świadkami tych rzeczy. Już niedługo ześle im Ducha Świętego – moc, która ich napełni z wysokości. Potem Jezus zniknął im sprzed oczu. – Slajd 7
8
Tego wieczora nie było wśród nich Tomasza. Kiedy do nich dołączył, nie chciał uwierzyć ich świadectwu i powiedział: „Dopóki nie zobaczę na Jego rękach śladów po gwoździach i nie dotknę ich oraz dopóki nie włożę ręki w Jego przebity bok, nie uwierzę!”. – Slajd 8
9
Osiem dni później uczniowie znów byli razem, a Tomasz wśród nich. Drzwi pomieszczenia były zamknięte. – Slajd 9
10
Nagle ukazał się im Jezus i powiedział: „Pokój wam!”. Potem zwrócił się do Tomasza: „Połóż tu palec i przypatrz się moim rękom! Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok! Przestań wątpić i wierz!”. – Slajd 10
11
Wtedy Tomasz wyznał: „Pan mój i Bóg mój!”. – Slajd 11
12
A Jezus odpowiedział: „Uwierzyłeś, ponieważ Mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli”. – Slajd 12
13
Slajd 13