Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Odbudowa świątyni – część 2

Świątynia jest odbudowywana pomimo przeciwności.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
W Jerozolimie trwały prace nad odbudową świątyni pod kierownictwem Zorobabela i Jozuego. Jednak lud, który okupował Judeę przed powrotem Żydów z Babilonii, czcił wiele bożków i nie chciał, aby świątynia była odbudowana. – Slajd 1
2
Na początku ludzie ci zaproponowali Izraelitom swoją pomoc przy odbudowie. Zorobabel i Jozue wiedzieli jednak, że nie czczą oni prawdziwego Boga, dlatego odpowiedzieli: „Nie możecie razem z nami budować domu dla naszego Boga. Sami będziemy wznosić świątynię Pana, Boga izraelskiego”. Później wrogowie próbowali zatrzymać prace budowlane i studzić zapał mieszkańców. Przekupywali ludzi, którzy mieli ich siłą odciągać od pracy i zastraszać. – Slajd 2
3
W wyniku tego prace zostały wstrzymane na 16 lat. Zamiast świątyni, Żydzi zaczęli budować dla siebie wystawne domy. Po śmierci króla Cyrusa władcą został Dariusz. W drugim roku jego panowania, swoją działalność rozpoczęli prorocy Aggeusz i Zachariasz. Wystąpili oni w imieniu Boga i zaczęli zachęcać do kontynuowania odbudowy przybytku Pana. Zorobabel i Jozue zwołali budowniczych i rozpoczęli dalsze prace. – Slajd 3
4
Wtedy Tattenaj, namiestnik tej prowincji, i inni wrogowie Żydów zaczęli zadawać pytania: „Kto pozwolił wam budować tę świątynię i wznosić mury?”. – Slajd 4
5
Przeciwnicy napisali skargę do króla Dariusza, w której donosili o odbudowie świątyni. Napisali, że Judejczycy powołują się na pozwolenie króla Cyrusa na odbudowę świątyni i zwrot złotych oraz srebrnych naczyń zabranych ze świątyni. – Slajd 5
6
Bóg strzegł starszyzny żydowskiej, tak że prac nie wstrzymywano, dopóki nie nadeszła odpowiedź króla Dariusza. – Slajd 6
7
Kiedy król Dariusz otrzymał tę skargę, rozkazał przeszukać archiwum, aby odnaleźć dekret Cyrusa. – Slajd 7
8
W wyniku tych poszukiwań znaleziono w twierdzy w Ekbatanie, w prowincji medyjskiej, zwój z rozkazami Cyrusa. Nakazywał on odbudować świątynię w Jerozolimie oraz zwrócić złote i srebrne naczynia, które z niej zostały zabrane. Dekret określał również rozmiary świątyni. – Slajd 8
9
Wtedy król Dariusz posłał rozkazy do Tattenaja, namiestnika tej prowincji, aby przeciwnicy trzymali się z dala od miejsca budowy i nie wstrzymywali prac. Król polecił także pokryć koszty budowy z podatków, które zbierano w tamtejszej prowincji. Kapłanom należało dostarczać zwierząt na ofiarę, pszenicy, soli, wina i oliwy. Każdy zaś, kto złamie ten rozkaz lub zmieni to zarządzenie, ma być skazany na śmierć. – Slajd 9
10
Kiedy rozkaz ten został ogłoszony, wrogowie Judejczyków musieli mu się podporządkować. Zaś prorocy Aggeusz i Zachariasz zachęcali do budowy i prace posuwały się do przodu bez zakłóceń. – Slajd 10
11
Świątynia została ukończona w szóstym roku panowania króla Dariusza i lud zebrał się na jej poświęcenie. – Slajd 11
12
Poświęcenie świątyni było radosną uroczystością, podczas której złożono Bogu wielkie ofiary. Kapłanów i Lewitów podzielono na grupy i przydzielono ich do służby w Domu Bożym. Uroczyście i radośnie obchodzono również Paschę i Święto Przaśników.<br/> – Slajd 12
13
Slajd 13