Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Odbudowa świątyni – część 1

Żydzi wrócili do Jeruzalem i rozpoczynają odbudowę świątyni.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Bóg posłał Babilończyków, aby zniszczyli Jerozolimę. Była to kara za nieustanne nieposłuszeństwo Izraelitów. Babilończycy zabrali ze świątyni kosztowne przedmioty ze złota i srebra, a potem ją zburzyli. – Slajd 1
2
Większość z tych, którzy przetrwali oblężenie, została uprowadzona do Babilonii. Jerozolima leżała w gruzach. Bóg zaś zapowiedział przez proroka Jeremiasza, że zanim będą mogli powrócić do swojej ojczyzny, będą przebywać na obczyźnie przez 70 lat. – Slajd 2
3
Prawie 70 lat później Imperium Babilońskie zostało podbite przez króla Medów i Persów – Cyrusa. Już w pierwszym roku panowania Bóg pobudził go, aby wydał dekret zezwalający Żydom na powrót do ojczyzny. – Slajd 3
4
Cyrus oświadczył również, że Bóg polecił mu odbudować świątynię w Jerozolimie. Rozkazał, aby mieszkańcy regionów, gdzie przebywają teraz Żydzi, wsparli ich srebrem i złotem, mieniem i bydłem oraz dobrowolnymi darami na rzecz świątyni Bożej w Jerozolimie. – Slajd 4
5
Rozkazy te zostały spisane tak, aby wszyscy poznali rozporządzenie króla. – Slajd 5
6
Kiedy dekret został odczytany, naczelnicy wielu rodów pochodzących z plemienia Judy i Beniamina, kapłani oraz Lewici rozpoczęli przygotowania do powrotu do Jerozolimy. – Slajd 6
7
A wszyscy, którzy mieszkali wokół nich, hojnie ich wspierali. Król Cyrus zwrócił 5400 drogocennych sprzętów ze złota i srebra, które Babilończycy zabrali ze świątyni. Przekazał je księciu judzkiemu Szeszbassarowi. – Slajd 7
8
Około 42 tys. Judejczyków wraz ze swoimi niewolnikami i zwierzętami wyruszyło w drogę do swej ojczyzny. – Slajd 8
9
Kiedy powrócili do Jerozolimy odkryli, że ich miasto jest całkowicie zniszczone. – Slajd 9
10
A gdy doszli do świątyni, naczelnicy rodów złożyli hojne dary na jej odbudowę: ponad 500 kg złota, 2900 kg srebra oraz 100 szat kapłańskich. – Slajd 10
11
Potem rozpoczęli odbudowę swych domów w miastach Judei. Gdy nadszedł siódmy miesiąc, cały lud zgromadził się w Jerozolimie. Jozue i Zorobabel z pomocą innych wznieśli ołtarz świątynny. Zaczęto na nim składać Bogu regularne ofiary, przewidziane na każdy dzień. Składano również ofiary dobrowolne i obchodzono Święto Szałasów. – Slajd 11
12
Aby świątynia została odbudowana, zapłacono kamieniarzom i cieślom. Kilka miesięcy później rozpoczęto odbudowę przybytku Pana. Pracami budowlanymi kierowali Lewici pod przewodnictwem Zorobabela i Jozuego. – Slajd 12
13
Mieszkańcom Tyru i Sydonu przekazano dary, aby sprowadzili drewno cedrowe. Transport odbywał się drogą morską do portu Jafa, a później drogą lądową do Jerozolimy. – Slajd 13
14
Pierwszym etapem budowy było położenie fundamentów. Kiedy to zostało zrobione, ludzie zebrali się, aby chwalić Boga. Kapłani i Lewici prowadzili uwielbienie. Śpiewano te same pieśni, które wznoszono dla Pana podczas budowy pierwszej świątyni w czasach Salomona. – Slajd 14
15
Wysławiano Boga za to, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Wielu ludzi wznosiło okrzyki radości, a odgłosy te było słychać z daleka. – Slajd 15
16
Jednak ludzie starsi, którzy oglądali poprzednią świątynię, głośno płakali. Widzieli bowiem, że nowa świątynia będzie znacznie mniejsza od poprzedniej. Płacz i okrzyki radości były tak głośne, że nikt nie był ich w stanie odróżnić.<br/> – Slajd 16
17
Slajd 17