Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Filip i urzędnik etiopski

Filip wyjaśnia urzędnikowi etiopskiemu proroctwo z księgi Izajasza.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnego razu Filip otrzymał polecenie od anioła Pana: „Idź na południe, na drogę pustynną prowadzącą z Jerozolimy do Gazy”. Filip posłuchał i spotkał tam powóz. Jechał nim ważny urzędnik etiopski, który zarządzał finansami królowej. Odwiedził on Jerozolimę, aby się modlić, a teraz wracał do domu. Duch Święty powiedział Filipowi: „Podejdź i przyłącz się do tego wozu”. – Slajd 1
2
Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że urzędnik czytał głośno księgę proroka Izajasza (Izajasza 53:7–8). – Slajd 2
3
Filip zapytał: „Czy rozumiesz to, co czytasz?”. Wtedy Etiopczyk odpowiedział: „Nie rozumiem, bo nikt mi tego nie wyjaśnił”. – Slajd 3
4
Urzędnik poprosił Filipa, aby usiadł z nim w powozie. – Slajd 4
5
Etiopczyk czytał fragment Pisma, który mówił o obiecanym przez Boga Zbawicielu: „Jak owca na rzeź był prowadzony, i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak On nie otwiera swoich ust”. – Slajd 5
6
„W Jego poniżeniu odmówiono Mu sprawiedliwości Kto zdoła opisać Jego ród? Jego życie bowiem zostaje zgładzone z ziemi”.<br/> – Slajd 6
7
Urzędnik zapytał: „Czy prorok mówi tu o sobie, czy o kimś innym?”. – Slajd 7
8
„Izajasz mówi o Jezusie” – wyjaśnił Filip, a potem opowiedział o tym, jak Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, aby każdemu mogły być odpuszczone grzechy. – Slajd 8
9
W trakcie podróży dotarli nad jakąś wodę i Etiopczyk powiedział: „Popatrz, tu jest woda. Czy jest jakaś przeszkoda, abym został ochrzczony?”. Następnie kazał zatrzymać powóz.<br/> – Slajd 9
10
Obaj zeszli do wody i Filip ochrzcił urzędnika. Gdy wyszli z wody, Duch Pana zabrał Filipa i znalazł się on w Azocie. Kierując się w stronę Cezarei, Filip głosił Ewangelię we wszystkich okolicznych miastach. – Slajd 10
11
Zaś Etiopczyk, szczęśliwy, pojechał dalej do domu. – Slajd 11
12
Slajd 12