Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rozmowa Jezusa z Piotrem

Zmartwychwstały Jezus spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim i trzykrotnie pyta Piotra o to, czy Go kocha.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Po ukazaniu się uczniom w Jerozolimie, zmartwychwstały Jezus spotkał się z nimi jeszcze raz nad Jeziorem Galilejskim. A takie były tego okoliczności. Byli razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni Jego uczniowie. Szymon Piotr powiedział: „Idę łowić ryby”. A oni mu na to: „My też pójdziemy z tobą”. – Slajd 1
2
Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. – Slajd 2
3
Rano Jezus stanął na brzegu. Uczniowie jednak Go nie rozpoznali. Jezus zapytał ich: „Dzieci! Macie coś do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. – Slajd 3
4
Wtedy Jezus zawołał: „Zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie”. Posłuchali Go. – Slajd 4
5
Wkrótce w sieci było tyle ryb, że nie mogli jej wyciągnąć. – Slajd 5
6
Wtedy Jan powiedział do Piotra: „To jest Pan!”. Gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie – bo był rozebrany jak do pracy – skoczył do wody i popłynął do Jezusa. – Slajd 6
7
Pozostali uczniowie natomiast przypłynęli łodzią, a sieć wypełnioną rybami ciągnęli za sobą. Do brzegu bowiem nie<br/>było daleko, jakieś sto metrów. Gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozpalone ognisko, na którym piekła się ryba, oraz chleb. – Slajd 7
8
Jezus powiedział: „Przynieście kilka ryb z tych, które złowiliście!”. Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich sto pięćdziesiąt trzy. Potem Jezus podszedł, wziął chleb i rybę i podał im. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. – Slajd 8
9
Po śniadaniu Jezus zwrócił się do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie bardziej niż pozostali?”. – Slajd 9
10
„Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”, odpowiedział Piotr. „Paś więc moje baranki!” – powiedział Jezus. – Slajd 10
11
Potem Pan zapytał go drugi raz: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. – Slajd 11
12
Na to Piotr: „Tak, Panie. Wiesz, że Cię kocham”. Opiekuj się więc moimi owcami!” – odpowiedział Jezus. – Slajd 12
13
Jezus zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. – Slajd 13
14
Piotr się zasmucił, że Pan zapytał go po raz trzeci: „Czy kochasz Mnie?”. I odpowiedział Mu: „Panie! Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham”. Pan znów mu powiedział: „Paś Moje owce!”. – Slajd 14
15
Potem Pan powiedział mu, jaką śmiercią uwielbi Boga: „Kiedy byłeś młodszy, sam o sobie decydowałeś i  chodziłeś, dokąd chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, ktoś inny zadecyduje o tobie i poprowadzi cię tam, dokąd nie chcesz”. – Slajd 15
16
Gdy Piotr odwrócił się i zobaczył, że Jan idzie za nimi, zapytał Jezusa: „Panie, a co z nim?”. Jezus odpowiedział mu: <br/>„A gdybym zechciał, żeby on pozostał aż do mego powrotu, czy to twoja sprawa? Ty pójdź za Mną”. – Slajd 16
17
Slajd 17