Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Piotr głosi ewangelię Korneliuszowi

Piotr i Korneliusz mają wizje od Boga, w wyniku czego poganie słyszą ewangelię i nawracają się.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Rzymianie wybudowali na wybrzeżu port, który nazwano Cezareą. Przebywał w nim oddział żołnierzy. <br/> – Slajd 1
2
W Cezarei mieszkał dowódca Korneliusz. Mimo że nie był Żydem, zarówno on, jak i jego rodzina byli bardzo pobożni. Korneliusz modlił się do Boga regularniei hojnie wspierał biednych. <br/> – Slajd 2
3
Piotr również przebywał wtedy na wybrzeżu, w portowym mieście Jafa, w domu Szymona, który garbował skóry zwierzęce. Ponieważ praca Szymona polegała między innymi na farbowaniu skór martwych zwierząt, wielu Żydów uważało, że garbarze są nieczyści. <br/> – Slajd 3
4
Pewnego dnia, około trzeciej po południu, Korneliusz zobaczył w widzeniu anioła, który powiedział: „Korneliuszu!”. „Słucham cię, Panie!” – odpowiedział przestraszony Korneliusz. „Modlitwy i jałmużny twoje dotarły do Boga jako ofiara. Poślij ludzi do Jafy po Piotra, który przebywa u garbarza Szymona. Jego dom znajduje się nad brzegiem morza”. <br/> – Slajd 4
5
Korneliusz natychmiast posłał do Jafy dwóch służących i pewnego pobożnego żołnierza ze swojej straży przybocznej. – Slajd 5
6
Jafa znajdowała się na wybrzeżu, jakieś 48 kilometrów na południe. Posłańcy zatrzymali się gdzieś na noc, a następnego dnia kontynuowali podróż. W tym czasie, około dwunastej w południe Piotr wyszedł na dach domu Szymona, aby się modlić i miał tam widzenie. – Slajd 6
7
Piotr zobaczył otwarte niebo i olbrzymią płachtę, opuszczaną za cztery rogi ku ziemi. Była ona pełna zwierząt, płazów i ptaków, które Żydzi uważali za nieczyste i niezdatne do jedzenia. Głos nakazał: „Rusz się Piotrze, zabijaj je i jedz!”. Piotr odpowiedział: „Absolutnie nie, Panie! Nigdy nie jadłem niczego nieczystego”. <br/> – Slajd 7
8
„Nie uważaj za nieczyste tego, co oczyścił Bóg” – odpowiedział głos. To samo powtórzyło się trzy razy, a potem płachta została zabrana z powrotem do nieba. <br/> – Slajd 8
9
Kiedy Piotr zastanawiał się nad znaczeniem tej wizji, przybyli posłańcy Korneliusza. Duch Święty nakazał mu, aby zszedł i spotkał się z nimi. „Jesteśmy posłańcami dowódcy Korneliusza, który jest człowiekiem sprawiedliwym, bojącym się Boga i szanowanym przez wszystkich Żydów. Anioł święty powiedział mu, aby wezwał cię do swojego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz” – powiedzieli posłańcy. Piotr zaprosił ich do domu i ugościł. – Slajd 9
10
Następnego dnia Piotr i kilku chrześcijan z Jafy wyruszyli  posłańcami, aby spotkać się z Korneliuszem w Cezarei. – Slajd 10
11
Korneliusz zaprosił do siebie krewnych i przyjaciół. A kiedy przybył Piotr, padł mu do nóg i oddał pokłon. Piotr jednak powiedział: „Wstań! Ja też jestem tylko człowiekiem”. – Slajd 11
12
„To jest sprzeczne z naszym prawem, abyśmy my, Żydzi, odwiedzali pogan. Bóg jednak objawił mi, że nikogo nie należy uważać za nieczystego. Dlatego tutaj przyszedłem. Powiedzcie, dlaczego mnie wezwaliście”. – Slajd 12
13
Korneliusz opowiedział o tym, jak w wizji przemówił do niego anioł i nakazał mu, aby sprowadził Piotra. „Zebraliśmy się więc tu, w obecności Boga, aby wysłuchać wszystkiego, co przekazał ci Pan” – powiedział. – Slajd 13
14
„Teraz rozumiem, że Bogu podobają się ludzie z różnych narodów, którzy się Go boją i słuchają Go” – powiedział Piotr. Potem opowiedział im o Jezusie, Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Powiedział też, że każdemu kto uwierzy w Pana Jezusa, zostaną odpuszczone grzechy, ze względu na Niego. <br/> – Slajd 14
15
Kiedy Piotr mówił, Duch Święty zstąpił na pogan i zaczęli oni wielbić Boga i mówić obcymi językami. <br/> – Slajd 15
16
Piotr i chrześcijanie wywodzący się z Żydów byli bardzo zdziwieni tym, że poganie otrzymali Ducha Świętego. Wtedy Piotr ochrzcił w imieniu Jezusa Chrystusa tych, którzy uwierzyli. Zaproszony zaś przez nich, pozostał tam, aby im pomóc i zachęcać ich. – Slajd 16
17
Slajd 17