Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty zstępuje na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
W dzień Zielonych Świąt wszyscy wierzący byli zebrani razem. Nagle powstał szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. <br/> – Slajd 1
2
Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał.<br/> – Slajd 2
3
Żydzi, którzy z wielu krajów przyszli na to święto do Jerozolimy, usłyszeli hałas i zdziwili się, gdy słyszeli, jak uczniowie opowiadają o Bożych cudach w ich własnych językach. – Slajd 3
4
„Co to ma znaczyć?” – pytali Żydzi. Niektórzy zaś kpili: „Upili się młodym winem”.<br/> – Slajd 4
5
Wtedy Piotr zaprotestował: „Ci ludzie nie są pijani. Jest przecież dopiero dziewiąta  rano. To jednak, co widzicie, zostało przed wiekami zapowiedziane przez proroka Joela: »W dniach ostatecznych wyleję Ducha na wszystkich ludzi«”.<br/> – Slajd 5
6
„Jezus z Nazaretu dokonywał niezwykłych czynów, cudów i znaków, co było potwierdzeniem tego, że został posłany od Boga. Jego to wydaliście na śmierć. Bóg jednak wzbudził Go z martwych”. <br/> – Slajd 6
7
„My jesteśmy świadkami tego, że Jezus żyje i został wywyższony na prawicę Bożą”. – Slajd 7
8
„Niech więc to będzie jasne dla całego Izraela, że Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem”.  <br/> – Slajd 8
9
Słowa te tak wstrząsnęły słuchaczami, że zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Bracia, co mamy czynić?”.<br/> – Slajd 9
10
Piotr odpowiedział: „Nawróćcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła”. – Slajd 10
11
Ci więc, którzy uwierzyli tym słowom, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało tego dnia około trzech tysięcy osób. – Slajd 11
12
Wierzący trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wszyscy oni dzielili się tym, co mieli i rozdzielali dobra według potrzeb. Spotykali się też w świątyni, aby wielbić Boga. Codziennie przybywało tych, którzy mieli być zbawieni. – Slajd 12
13
Slajd 13