Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł w Tesalonice i Berei

Paweł i Sylas zmuszeni przez tłum do opuszczenia Tesalonik, udają się do Berei.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po opuszczeniu Filippi, Paweł i Sylas podróżowali przez miasta Amfipolis i Apolonię aż do Tesalonik. Zatrzymali się w gościnie w domu człowieka, który miał na imię Jazon. – Slajd 1
2
Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł chodził w sabat do synagogi. Przez trzy kolejne sabaty dowodził tam na podstawie Pisma, że Zbawiciel, Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. – Slajd 2
3
„Tym Mesjaszem jest Jezus, którego wam głoszę” – powiedział Paweł. – Slajd 3
4
Niektórzy Żydzi zostali przekonani i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Uczyniło to również wielu pogan, którzy bali się Boga, oraz spora grupa wpływowych kobiet. – Slajd 4
5
Jednak inni Żydzi byli zazdrośni i namówili kilku awanturników z rynku, aby wszczęli rozruchy. Zaatakowali oni dom Jazona, aby złapać Pawła i Sylasa. Ponieważ ich jednak nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i kilku wierzących przed władze miasta. – Slajd 5
6
Ludzie ci krzyczeli: „Paweł i Sylas sieją zamęt na całym świecie, a Jazon przyjął ich do swojego domu. Oni przeciwstawiają się decyzjom cesarza, bo uważają za króla jakiegoś Jezusa!”. – Slajd 6
7
Oskarżenia te zaniepokoiły władze miasta. Wymusili oni na Jazonie i innych wierzących sporą kwotę pieniędzy, jako gwarancję, że Paweł zostanie usunięty z miasta. Potem wypuścili ich. – Slajd 7
8
Nocą wierzący wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do żydowskiej synagogi. – Slajd 8
9
Tamtejsi mieszkańcy byli bardziej otwarci niż Tesaloniczanie. Całym sercem przyjęli Słowo Boże i codziennie sprawdzali w Piśmie, czy Paweł i Sylas uczą prawdy. Wielu Żydów i wpływowych greckich kobiet oraz mężczyzn uwierzyło w Jezusa. – Slajd 9
10
Jednak gdy niektórzy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że Paweł naucza w Berei, przyszli tam, aby wywołać kolejne rozruchy. – Slajd 10
11
Wierzący natychmiast wysłali Pawła na wybrzeże. Natomiast Sylas i Tymoteusz pozostali na miejscu. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go do Aten. Potem wrócili do Berei z poleceniem do Sylasa i Tymoteusza, aby ci szybko dołączyli do Pawła. – Slajd 11
12
Kiedy Paweł czekał na nich w Atenach, był mocno oburzony, bo miasto było pełne bożków. – Slajd 12
13
Slajd 13