Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł i Sylas w więzieniu

Kiedy Paweł i Sylas uwielbiają Boga w więzieniu, trzęsienie ziemi powoduje ich uwolnienie.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Paweł, Sylas i Tymoteusz zatrzymali się w Filippi w domu Lidii. Pewnego dnia, w drodze na miejsce modlitwy, zabiegła im drogę jakaś niewolnica opętana przez demona. Demon ten dał jej moc przepowiadania przyszłości i przez to zarabiała dużo pieniędzy dla swoich panów. – Slajd 1
2
Kobieta ta zaczęła chodzić za Pawłem oraz  jego towarzyszami i wołać: „Ci ludzie to słudzy Boga Najwyższego! Oni głoszą wam, jak zostać zbawionymi”.<br/> – Slajd 2
3
Powtarzało się to przez kilka dni. W końcu rozdrażniony tym Paweł odwrócił się i powiedział do demona: „W imieniu Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, abyś z niej wyszedł!”. – Slajd 3
4
Kiedy niewolnica straciła moc przepowiadania przyszłości, jej panowie zobaczyli, że przepadła ich nadzieja na dalsze dochody. Schwytali więc Pawła i Sylasa, zaciągnęli ich na rynek do władz miasta i krzyczeli: „Ci Żydzi zakłócają porządek publiczny w naszym mieście i propagują obyczaje, których my, Rzymianie, nie możemy przyjmować”.<br/> – Slajd 4
5
Szybko zebrał się tłum, który wystąpił przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a przywódcy miasta nakazali zedrzeć z nich ubrania i ubiczować ich. Po wymierzeniu im wielu razów, wtrącili ich do więzienia.<br/> – Slajd 5
6
Strażnikowi więzienia nakazano, aby ich dobrze pilnował, dlatego zamknął ich w celi, która była w środku budynku, a ich nogi zakuł w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali pieśni dla Boga, a więźniowie im się przysłuchiwali.<br/> – Slajd 6
7
Nagle powstało tak wielkie trzęsienie ziemi, że zadrżały fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi same się pootwierały, a łańcuchy opadły z nóg więźniów. – Slajd 7
8
Obudził się również strażnik i zobaczył otwarte drzwi więzienia. Uznał, że więźniowie uciekli i chwycił miecz, aby się zabić, ale Paweł zawołał na niego: „Nie rób sobie krzywdy! Wszyscy tu jesteśmy!”. Strażnik zażądał światła, wbiegł do lochu i drżąc ze strachu padł do nóg Pawła i Sylasa. Potem wyprowadził ich z celi i zapytał: „Panowie, co mam robić, aby być zbawionym?”. – Slajd 8
9
Odpowiedzieli mu: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i wszyscy mieszkańcy twojego domu”. Potem przedstawili jemu i wszystkim jego domownikom słowo Pana. – Slajd 9
10
Strażnik zatroszczył się o nich i obmył ich rany. Natychmiast też został ochrzczony wraz ze swoimi domownikami. Potem dał im jedzenie w swoim domu, a wszyscy jego domownicy bardzo się cieszyli, że uwierzyli w Pana Jezusa. – Slajd 10
11
Następnego dnia przywódcy miasta powiedzieli do strażnika, aby ich wypuścił, a kiedy dowiedzieli się, że Paweł i Sylas mają rzymskie obywatelstwo, przyszli do więzienia i przeprosili ich za swoje zachowanie. Paweł i Sylas wyszli z więzienia i powrócili do domu Lidii. Przed opuszczeniem miasta, spotkali się jeszcze z wierzącymi i zachęcali ich. – Slajd 11
12
Slajd 12