Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł i Barnaba w Listrze oraz Derbe

Pierwsza podóróż misyjna. Paweł i Barnaba docierają do Listry i Derbe.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po ucieczce z Ikonium, Paweł i Barnaba podróżowali na południe do miasta Listra. – Slajd 1
2
W Listrze zobaczyli mężczyznę chromego od urodzenia. Siedział i słuchał zwiastowania Pawła. Apostoł popatrzył na niego i dostrzegł wiarę potrzebną do uzdrowienia. – Slajd 2
3
Dlatego Paweł zawołał do niego: „Wstań na nogi!”. Chory podskoczył i zaczął chodzić. Kiedy zobaczył to tłum, ludzie zaczęli krzyczeć w swoim języku: „Ci ludzie to bogowie, którzy przybrali ludzką postać!”. – Slajd 3
4
Barnabę uznali za Zeusa, a Pawła za Hermesa. Wtedy kapłan ze świątyni Zeusa, która była za miastem, wraz z tłumem, przyprowadzili do bram miasta woły i wieńce z kwiatów. Chcieli złożyć apostołom ofiarę. – Slajd 4
5
Kiedy Paweł i Barnaba to zobaczyli, rozdarli swoje ubrania z oburzenia i zawołali: „Ludzie, dlaczego to robicie! Tak samo jak wy, jesteśmy tylko ludźmi! Przyszliśmy, aby wam przekazać Dobrą Nowinę, abyście odwrócili się od tych bezużytecznych rzeczy i zwrócili do żywego Boga, który wszystko stworzył. To Bóg zsyła wam deszcz, daje pokarm i napełnia serca radością”. – Slajd 5
6
W tym momencie przybyli do Ikonium z Antiochii Żydzi, którzy prześladowali Pawła i Barnabę. Podburzyli tłum. Obrzucili Pawła kamieniami i wywlekli poza miasto, myśląc, że jest martwy. – Slajd 6
7
Ale kiedy wierzący go otoczyli, podniósł się i powrócił do miasta. – Slajd 7
8
Następnego dnia Paweł z Barnabą wyruszyli do Derbe. – Slajd 8
9
Zwiastowali Dobrą Nowinę w Derbe i wielu pogan przyjęło chrześcijaństwo. – Slajd 9
10
Potem wrócili tą samą drogą, zachęcając i nauczając chrześcijan, aby trwali w wierze. Przypominali im, że droga do Królestwa Bożego prowadzi przez wiele cierpień. Paweł i Barnaba wyznaczyli też tych, którzy mieli być starszymi (przywódcami) w każdym zborze.<br/> – Slajd 10
11
Po zwiastowaniu Jezusa w Perge, podróżowali do pobliskiej Attalii, a potem wsiedli na statek do Seleucji. – Slajd 11
12
Stąd wrócili do Antiochii Syryjskiej – miejsca, gdzie zaczęła się ich podróż. – Slajd 12
13
Paweł i Barnaba zebrali wierzących z Antiochii razem i opowiedzieli o wszystkim, co Bóg przez nich uczynił i jak pogan zmienił w naśladowców Jezusa. W Antiochii zostali dłużej i zachęcali miejscowych wierzących.<br/> – Slajd 13
14
Slajd 14