Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Ostatnie dni Pawła

Ostatnie wydarzenia z życia Pawła oparte na informacjach z listów do Tymoteusza i Tytusa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Dzieje Apostolskie kończą się tym, że Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie przez dwa lata. Nie wiemy dokładnie, co stało się potem, ale pewne wskazówki możemy znaleźć w listach Pawła do Tymoteusza i Tytusa. – Slajd 1
2
Paweł mógł podróżować do Macedonii. Odwiedził Efez, gdzie zostawił Tymoteusza z poleceniem: „Zostań tu i każ tym, którzy błędnie nauczają, aby przestali” (1 Tymoteusza 1:3). – Slajd 2
3
Na Krecie apostoł pozostawił Tytusa z następującym poleceniem: „Uporządkuj to, co zostało niedokończone i wyznacz starszych w każdym mieście” (Tytusa 1:5). – Slajd 3
4
Kiedy Paweł pisał do Tymoteusza po raz drugi, to z powrotem był w więzieniu: „Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Znoś raczej trudy dla Dobrej Nowiny, wspierany mocą Boga” (2 Tymoteusza 1:8). – Slajd 4
5
„Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Wiem bowiem komu zaufałem i jestem pewny, że jest On w stanie zachować to, co mi powierzył, zanim przyjdzie ten wielki dzień” (2 Tymoteusza 1:12) . – Slajd 5
6
„Tymoteuszu, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co słyszałeś ode mnie w obecności wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy następnie będą umieli nauczać innych” (2 Tymoteusza 2:1–2). – Slajd 6
7
„Uciekaj od młodzieńczych pożądliwości, a idź drogą prawości, wiary, miłości i pokoju razem z tymi, którzy ze szczerego serca polegają na Panu” (2 Tymoteusza 2:22). – Slajd 7
8
„Głoś Słowo! Upominaj, karć i zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością. Znoś cierpienia, ale wykonaj zadanie głoszenia ewangelii i rzetelnie pełnij swoją służbę” (2 Tymoteusza 4:2.5). – Slajd 8
9
Następnie Paweł napisał: „Czas na moją ofiarę nadchodzi i zbliża się chwila mojego odejścia. Dobrze walczyłem dla Pana. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem” (2 Tymoteusza 2:6–7). – Slajd 9
10
„Teraz czeka na mnie korona sprawiedliwości, którą w dniu swego przyjścia wręczy mi Pan, Sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale również wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego powrotu”  (2 Tymoteusza 4:8). – Slajd 10
11
„Podczas mojej pierwszej rozprawy w sądzie nikt mi nie pomógł, lecz wszyscy mnie opuścili. Pan natomiast stanął przy mnie i umocnił mnie, żebym dokończył głoszenia Ewangelii”. – Slajd 11
12
„Zostałem wyrwany z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan z każdej zasadzki i doprowadzi bezpiecznie do swojego królestwa niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen” (2 Tymoteusza 4: 16–18). – Slajd 12
13
Slajd 13