Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Sobór w Jerozolimie

Sobór w Jerozolimie zdecydował o tym, jak nawróceni do Boga poganie powinni podchodzić do Prawa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Paweł i Barnaba wrócili ze swojej pierwszej podróży misyjnej, spędzili dłuższy czas z chrześcijanami w Antiochii, nauczali ich i zachęcali do posłuszeństwa Bogu. – Slajd 1
2
Tymczasem z Judei przyszło kilku ludzi i nauczali pogan, którzy uwierzyli w Jezusa: „Jeżeli nie dacie się obrzezać, tak jak wymaga tego od Żydów Prawo Mojżeszowe, nie możecie być zbawieni”. Paweł i Barnaba zupełnie się z tym nie zgadzali i dyskutowali z tymi ludźmi.<br/> – Slajd 2
3
Tamtejszy kościół wysłał Pawła i Barnabę oraz innych wierzących, aby porozmawiali o tym z apostołami i starszymi w Jerozolimie. Po drodze zatrzymywali się, aby opowiedzieć chrześcijanom w Fenicji i Samarii o tym, że wielu pogan stało się naśladowcami Jezusa. – Slajd 3
4
Kiedy Barnaba i Paweł przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez cały kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli o wszystkim, co Bóg przez nich uczynił. – Slajd 4
5
Jednak niektórzy wierzący, którzy należeli do stronnictwa faryzeuszy, wystąpili i oświadczyli: „Nawróconych pogan trzeba obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali Prawa Mojżeszowego”. Apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozpatrzyć ten problem.<br/> – Slajd 5
6
Piotr wstał i powiedział: „Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, abym przekazał Dobrą Nowinę poganom, aby mogli uwierzyć. Bóg potwierdził swoją przychylność względem nich, kiedy dał im Ducha Świętego”. – Slajd 6
7
„Bóg nie czyni różnicy między Żydami i poganami, ponieważ oczyścił ich serca przez wiarę. Wierzymy bowiem, że wszyscy jesteśmy zbawieni tylko dzięki łasce Pana Jezusa”. – Slajd 7
8
Wtedy wszyscy zamilkli i słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o cudach, jakich Bóg dokonał przez nich wśród pogan. – Slajd 8
9
Kiedy skończyli, głos zabrał Jakub, przywódca Kościoła w Jerozolimie i przypominał o tym, że już prorocy napisali, iż poganie będą szukać Pana i będą włączeni do Jego rodziny (Amosa 9:11–12).<br/> – Slajd 9
10
Jakub powiedział też: „Nie powinniśmy robić trudności tym, którzy nawracają się do Boga i obciążać ich żydowskimi tradycjami obrzezania. Napiszmy im tylko, aby powstrzymywali się od jedzenia pokarmów poświęconych bożkom, mięsa uduszonych zwierząt, krwi oraz rozwiązłości seksualnej”. – Slajd 10
11
List z tymi postanowieniami został napisany do nawróconych pogan w Antiochii, Syrii i Cylicji. Wybrano dwóch mężczyzn, którzy mieli go dostarczyć: Judę zwanego Barsabasem i Sylasa. – Slajd 11
12
Juda, Sylas, Paweł i Barnaba natychmiast udali się do Antiochii, gdzie zwołali wszystkich wierzących i przekazali im ten list.<br/> – Slajd 12
13
Gdy go przeczytano, w kościele zapanowała wielka radość. Wtedy Juda i Sylas, którzy byli prorokami, przez dłuższy czas przemawiali do wierzących, zachęcali ich i umacniali ich wiarę. – Slajd 13
14
Slajd 14