Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł ostrzeżony przed podróżą do Jerozolimy

Prorok Agabos ostrzega Pawła przed udaniem się do Jerozolimy.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po rozstaniu ze starszymi z Efezu Paweł popłynął prosto na wyspę Kos. Następnego dnia dotarli do Rodos, a stamtąd do Patary. – Slajd 1
2
Tam Paweł i jego towarzysze wsiedli na statek do Fenicji. – Slajd 2
3
Minęli Cypr, zostawiając go po lewej stronie, i popłynęli do portu w Tyrze, w Syrii. Statek zawinął tam w celu rozładunku.<br/> – Slajd 3
4
Paweł z towarzyszami wysiadł ze statku na ląd, znalazł wierzących i pozostał tam przez tydzień. Ci wierzący z natchnienia Ducha Świętego prorokowali mu o niebezpieczeństwie podróży do Jerozolimy. – Slajd 4
5
Kiedy apostołowie wracali na statek, wszyscy wierzący, włączając w to kobiety i dzieci, wyszli z miasta i odprowadzili ich nad brzeg morza. Tam uklękli i razem się modlili, a potem się pożegnali.<br/> – Slajd 5
6
Następnie dotarli do Ptolemaidy. Podróżnicy pozdrowili tamtejszych chrześcijan i zostali u nich jeden dzień. – Slajd 6
7
W Cezarei Paweł zatrzymał się w domu ewangelisty Filipa, jednego z siedmiu diakonów, którzy zostali wybrani, aby usługiwać przy stołach. Miał on cztery niezamężne córki, które posiadały dar prorokowania. – Slajd 7
8
Kilka dni później przybył tam z Jerozolimy prorok Agabos. Wziął pas Pawła, związał swoje ręce i nogi i powiedział: „Tak mówi Duch Święty: Człowiek, do którego należy ten pas, zostanie związany w Jerozolimie przez żydowskich przywódców i wydany w ręce pogan”. – Slajd 8
9
Kiedy towarzysze Pawła i miejscowi wierzący usłyszeli te słowa, błagali Pawła, aby nie szedł do Jerozolimy. – Slajd 9
10
Paweł odpowiedział: „Dlaczego płaczecie i łamiecie mi serce? Dla Pana Jezusa gotów jestem nie tylko na więzienie w Jerozolimie, ale także na śmierć”. Nie mogąc go przekonać, ustąpili i powiedzieli: „Niech się dzieje wola Pana!”. – Slajd 10
11
Wkrótce potem spakowali się i wyruszyli do Jerozolimy. W drodze towarzyszyło im kilku wierzących z Cezarei. – Slajd 11
12
Kiedy dotarli do Jerozolimy, zostali serdecznie przywitani przez chrześcijan. – Slajd 12
13
Następnego dnia Paweł spotkał się z Jakubem i ze wszystkimi starszymi Kościoła w Jerozolimie. Paweł szczegółowo opowiedział im o tym, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. – Slajd 13
14
Kiedy to usłyszeli, oddali chwałę Bogu, ale ostrzegli Pawła, że wielu żydowskich chrześcijan w Jerozolimie słyszało o nim, iż wzywa Żydów mieszkających pośród pogan do odrzucenia Prawa Mojżeszowego. – Slajd 14
15
Wierzący mieli plan, jak przekonać innych o tym, że te oskarżenia są fałszywe. Zaproponowali Pawłowi, aby udał się do świątyni z czterema mężczyznami, którzy złożyli Bogu specjalną obietnicę i wraz z nimi poddał się oczyszczeniu. – Slajd 15
16
Paweł zgodził się i następnego dnia, razem z czterema mężczyznami, poddał się obrzędowi oczyszczenia i udał się do świątyni, aby ogłosić termin zakończenia dni oczyszczenia i złożenia ofiary za każdego z nich. Paweł zapłacił za ostrzyżenie siebie i pozostałych mężczyzn i w ten sposób pokazał, że wspiera ich w wypełnianiu Prawa Mojżeszowego. – Slajd 16
17
Slajd 17