Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Proces Pawła przed Feliksem

Paweł sądzony przez rzymskiego gubernatora, Feliksa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pięć dni po tym, jak Paweł przybył z eskortą do Cezarei, pojawił się tam również najwyższy kapłan Ananiasz razem ze starszymi żydowskimi i prawnikiem Tertullosem. Mieli zaprezentować swoją sprawę. Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską przeciwko Pawłowi od pochlebstw pod adresem gubernatora Feliksa.<br/> – Slajd 1
2
A potem oskarżył Pawła: „Ten człowiek sieje niezgodę wśród Żydów na świecie i jest przywódcą sekty nazarejczyków. Usiłował on zbezcześcić naszą świątynię i dlatego go aresztowaliśmy”. Pozostali Żydzi poświadczyli, że to prawda. – Slajd 2
3
Wtedy gubernator dał znak Pawłowi, aby się bronił. A ten powiedział: „Przybyłem do Jerozolimy nie więcej niż dwanaście dni temu i nie zostałem złapany na sporze z kimkolwiek”. – Slajd 3
4
„Przyznaję jednak, że służę Bogu moich ojców zgodnie z tą »Drogą«, którą oni nazywają sektą”. – Slajd 4
5
„Moi oskarżyciele zobaczyli mnie w świątyni, po obrzędzie oczyszczenia. Nie zgromadziłem jednak tłumu ani nie wzniecałem rozruchów”. – Slajd 5
6
„Jestem dziś sądzony przed tobą dlatego, że wierzę w zmartwychwstanie!”. – Slajd 6
7
A Feliks, który już wiele słyszał o drodze Pana, odroczył ich sprawę i powiedział: „Zajmę się waszą sprawą, gdy przybędzie tu dowódca Lizjasz!”. Rozkazał też podległemu sobie dowódcy pilnować Pawła, dobrze go traktować i pozwolić na to, aby odwiedzali go przyjaciele. – Slajd 7
8
Kilka dni później Feliks przybył z żoną Druzyllą, która była Żydówką, i kazał wezwać Pawła. Oboje słuchali tego, co mówił Paweł o wierze w Chrystusa Jezusa. – Slajd 8
9
Gdy jednak Paweł zaczął mówić o prawości, czystości i nadchodzącym Bożym sądzie, Feliks poczuł strach i powiedział: „Na teraz wystarczy, odejdź! Przywołam cię ponownie w stosownej chwili”. – Slajd 9
10
Feliks oczekiwał, że Paweł da mu łapówkę, dlatego często go wzywał i rozmawiał z nim. A ponieważ chciał utrzymywać dobre stosunki z oskarżycielami Pawła, trzymał go w więzieniu przez dwa następne lata. Następcą Feliksa został Porcjusz Festus.<br/> – Slajd 10
11
Slajd 11