Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł w Efezie

Paweł przybywa do Efezu. Ci, którzy się tam nawracają, palą czarnoksięskie księgi.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po drugiej podróży misyjnej Paweł spędził jakiś czas w Antiochii. Następnie wyruszył w podróż lądową przez Galację i Frygię, zachęcając  w wierze napotykanych po drodze chrześcijan. Zmierzał do Efezu, czwartego pod względem wielkości miasta Imperium Rzymskiego, liczącego ok. 250 tys. mieszkańców. – Slajd 1
2
Tam spotkał grupę wierzących i spytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?”. – Slajd 2
3
„Nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym” – odpowiedzieli. Tamtejsi wierzący znali tylko i przyjęli na znak nawrócenia chrzest Jana Chrzciciela. – Slajd 3
4
Paweł wyjaśnił, że Jan Chrzciciel wzywał każdego do wiary w tego, który przyjdzie później, czyli w Jezusa. Gdy tylko o tym usłyszeli, zaraz dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. – Slajd 4
5
Następnie Paweł położył na nich ręce, a wtedy Duch Święty zstąpił na nich i zaczęli mówić obcymi językami i prorokować. A było tam zgromadzonych około 12 mężczyzn.<br/> – Slajd 5
6
Przez następne trzy miesiące Paweł zwiastował Dobrą Nowinę w synagodze. Niektórzy Żydzi jednak odrzucili to zwiastowanie i sprzeciwili się temu, że Jezus jest „Drogą” do Boga. Paweł zatem wraz z wierzącymi opuścił synagogę i odtąd codziennie prowadził dyskusje w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy prowincji Azja, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć Słowo Pana. – Slajd 6
7
Bóg dał Pawłowi moc dokonywania niezwykłych cudów. Nawet chustki lub części ubrania, które dotknęły jego skóry, zanoszono do chorych i ci zdrowieli, a złe duchy były wyganiane.<br/> – Slajd 7
8
Niektórzy Żydzi próbowali robić to samo, co Paweł. Siedmiu synów Skewasa, najwyższego żydowskiego kapłana, wędrowało z miasta do miasta i wyganiało demony. Próbowali oni wykorzystać imię Jezusa w swoich zaklęciach i mówili: „Rozkazuję ci, demonie, w imieniu Jezusa, którego głosił Paweł”.<br/> – Slajd 8
9
Wtedy demon tak im odpowiedział: „Znam Jezusa i znam Pawła, ale wy kim jesteście?”. – Slajd 9
10
A człowiek opętany przez demona rzucił się na nich i pobił ich tak dotkliwie, że musieli nadzy i poranieni uciekać z tego domu. – Slajd 10
11
Wieść o tym szybko rozniosła się po Efezie, a ludzi ogarnął lęk i z szacunkiem odnosili się do imienia Pana Jezusa. Wiele osób, które się nawróciły, wyznawało publicznie swoje grzechy. Także spora grupa tych, którzy uprawiali czarną magię, przynosiła swoje tajemne, drogocenne księgi i publicznie je paliła. Przykład ten pokazuje, jak bardzo rozeszła się Dobra Nowina o Jezusie i jak potężny miała wpływ na ludzi. – Slajd 11
12
Następnie Paweł został wezwany przez Ducha Świętego, aby przed udaniem się do Jerozolimy pójść jeszcze do Macedonii i Achai. Wysłał przed sobą do Macedonii swoich dwóch pomocników: Tymoteusza i Erasta. On sam zaś pozostał jeszcze trochę dłużej w Azji. – Slajd 12
13
Slajd 13