Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł powraca do Antiochii

Paweł wraca do Antiochii przez Efez i Jerozolimę.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Paweł z Akwilą i Pryscyllą wypłynęli z portu w Kenchrach, niedaleko Koryntu. – Slajd 1
2
Popłynęli do Efezu, jednego z największych miast rzymskich na wybrzeżu Jonii.<br/> – Slajd 2
3
W Efezie Paweł poszedł do synagogi i nauczał Żydów. Poprosili go, aby pozostał z nimi dłużej, ale odmówił. Obiecał jednak: „Jeśli Bóg pozwoli, wrócę do was”.<br/> – Slajd 3
4
Potem Paweł wsiadł na statek, a w Efezie pozostali Akwila i Pryscylla. – Slajd 4
5
Statek popłynął do Cezarei. – Slajd 5
6
Gdy Paweł wypłynął, do Efezu przybył Apollos, Żyd z Aleksandrii w Egipcie. Był on człowiekiem uczonym i doskonale znał Pisma. Nauczał o Jezusie, ale znał tylko chrzest Jana Chrzciciela. – Slajd 6
7
Kiedy w synagodze usłyszeli go Akwila i Pryscylla, zaprosili go do siebie i dokładnie przedstawili mu „drogę Bożą”. – Slajd 7
8
Apollos był utalentowanym mówcą, zaprawionym w prowadzeniu dyskusji i dzieleniu się swoją wiarą z innymi. – Slajd 8
9
A ponieważ chciał udać się w okolice Koryntu, by i tam nauczać chrześcijan, wierzący z Efezu napisali mu list polecający, aby go tam przyjęto. – Slajd 9
10
Po przybyciu bardzo pomógł tamtejszym wierzącym. Z odwagą dyskutował z Żydami i publicznie wykazywał na podstawie Pisma, że Jezus naprawdę jest Mesjaszem.<br/> – Slajd 10
11
W międzyczasie Paweł dopłynął do Cezarei, a potem poszedł do Jerozolimy. – Slajd 11
12
Został serdecznie przywitany przez tamtejszy Kościół i opowiedział, czego doświadczył podczas swojej podróży. – Slajd 12
13
Z Jerozolimy Paweł powrócił do Antiochii w Syrii. – Slajd 13
14
Również tutaj został serdecznie przywitany przez chrześcijan i opowiedział im o swoich przygodach. Zatrzymał się tam na pewien czas. Potem jednak znów udał się w podróż. Przemierzał region Galacji i Frygii, umacniając tamtejszych chrześcijan. – Slajd 14
15
Slajd 15