Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł i Barnaba na Cyprze

Pierwsza podróż misyjna. Paweł i Barnaba odwiedzają Cypr.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po śmierci Szczepana wielu chrześcijan doświadczyło prześladowań i uciekło z Jerozolimy. Gdziekolwiek się udawali, mówili innym Żydom o Jezusie. Niektórzy poszli do Antiochii i tam zwiastowali Pana Jezusa również poganom (nie–Żydom) i wielu z nich uwierzyło (Dzieje Apostolskie 11:19–26). <br/> – Slajd 1
2
Antiochia znajdowała się na północ od Jerozolimy, w Syrii. Kiedy wiadomość o tym, że poganie uwierzyli w Jezusa dotarła do Jerozolimy, wysłano Barnabę, aby zbadał tę sprawę. <br/> – Slajd 2
3
Barnaba bardzo się ucieszył, kiedy spotkał niedawno nawróconych chrześcijan i zachęcał ich do posłuszeństwa Bogu. Był on człowiekiem pełnym Ducha Świętego i wiary, dzięki niemu wielu nawróciło się do Pana. – Slajd 3
4
Ci świeżo nawróceni chrześcijanie potrzebowali nauczania, dlatego Barnaba wyruszył, aby poszukać kogoś, kto dołączyłby do starszych zboru i pomógł im. – Slajd 4
5
Barnaba udał się do Tarsu, gdzie mieszkał teraz Szaweł (po łacinie nazywany Pawłem). Paweł prześladował kiedyś wierzących, ale teraz sam został chrześcijaninem. – Slajd 5
6
Barnaba zachęcił Pawła, aby poszedł do Antiochii i pomógł tamtejszym wierzącym. – Slajd 6
7
Paweł przyjął zaproszenie i dołączył do Barnaby, Szymona, Lucjusza oraz Manaena, którzy uczyli młodych chrześcijan, jak żyć dla Boga. Ten zespół pięciu proroków i nauczycieli przewodził Kościołowi w Antiochii. Paweł był z nimi przez ponad rok. – Slajd 7
8
Pewnego dnia, gdy uwielbiali Pana i pościli, Duch Święty powiedział do nich: „Przeznaczcie Barnabę i Szawła (Pawła) do specjalnego zadania, do którego ich powołałem”. – Slajd 8
9
Po dalszym poście i modlitwie położyli na nich ręce na znak posłania i wyprawili w drogę. Przyłączył się do nich również kuzyn Barnaby, Jan Marek. – Slajd 9
10
Mężczyźni ci podróżowali na wschód, do Seleucji. – Slajd 10
11
Stamtąd popłynęli statkiem na Cypr. Na tej wyspie Barnaba posiadał kawałek pola. Tam też schronili się niektórzy z prześladowanych chrześcijan. – Slajd 11
12
Misjonarze wysiedli na ląd w porcie Salamina, na zachodnim wybrzeżu. <br/> – Slajd 12
13
Zaczęli nauczać w synagogach, mówili o Panu Jezusie i zachęcali niedawno nawróconych chrześcijan. – Slajd 13
14
Paweł i Barnaba przeszli całą wyspę, nauczali w synagogach i zachęcali chrześcijan. – Slajd 14
15
W końcu dotarli do Pafos, gdzie mieszkał i zarządzał rzymski prokonsul Sergiusz Paweł, człowiek bardzo rozsądny. Posłał on po Barnabę i Szawła, aby posłuchać Słowa Bożego. <br/> – Slajd 15
16
Tam natknęli się na żydowskiego maga i fałszywego proroka, Bar–Jezusa (zwanego również Elimasem), który przeciwstawiał się temu, co Paweł i Barnaba mówili prokonsulowi. Paweł, pełen Ducha Świętego, spojrzał Elimasowi prosto w oczy. <br/> – Slajd 16
17
„Synu diabła, przesiąknięty podstępem i oszustwem! Wrogu prawości! Pan uczyni cię niewidomym i przez pewien czas nie będziesz nic widział”. – Slajd 17
18
Elimas natychmiast stracił wzrok, miotał się po omacku i szukał kogoś, kto mógłby go poprowadzić. Kiedy zobaczył to prokonsul, uwierzył w Pana Jezusa. – Slajd 18
19
W Pafos, Paweł, Barnaba i Marek wsiedli na statek do Perge i  kontynuowali swoją podróż. <br/> – Slajd 19
20
Slajd 20