Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł w Koryncie

Kiedy Paweł przebywa w Koryncie, pracuje jako wytwórca namiotów.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Z Aten Paweł wyruszył do Koryntu, jednego z największych miast Imperium Rzymskiego, które znajdowało się na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych. – Slajd 1
2
Tam Paweł zaprzyjaźnił się z żydowskim małżeństwem – Akwilą i Pryscyllą. Zostali oni wcześniej, jak i inni Żydzi, wysiedleni z Rzymu nakazem cesarza Klaudiusza. A zajmowali się, tak jak Paweł, szyciem namiotów. – Slajd 2
3
Paweł zamieszkał u Akwili i Pryscylli i pracował z nimi. W każdy sabat odwiedzał synagogę, gdzie przekonywał Żydów i Greków, że Pan Jezus jest posłanym przez Boga Zbawicielem, Mesjaszem. – Slajd 3
4
Po jakimś czasie dołączyli do niego Sylas i Tymoteusz, którzy przybyli z Berei. Razem też nadal śmiało mówili innym o Panu Jezusie. – Slajd 4
5
Jakiś czas później niektórzy Żydzi z synagogi przeciwstawili się Pawłowi i zaczęli go obrażać. Apostoł strząsnął kurz z płaszcza i powiedział: „Sami jesteście sobie winni. Spełniłem swój obowiązek i od tej chwili będę nauczał pogan”. – Slajd 5
6
Paweł odszedł stamtąd i poszedł do domu Tycjusza Justusa, pobożnego poganina, który mieszkał obok synagogi. A Kryspus, przełożony synagogi, i jego domownicy uwierzyli w Pana. – Slajd 6
7
Także wielu innych Koryntian uwierzyło i przyjęło chrzest. – Slajd 7
8
Tej nocy Pan powiedział do Pawła we śnie: „Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie zrobi ci krzywdy. Wielu ludzi bowiem w tym mieście należy do Mnie”. – Slajd 8
9
Paweł pozostał więc tam jeszcze półtora roku i nauczał Słowa Bożego. – Slajd 9
10
Kiedy zarządcą Achai został Gallio, niektórzy Żydzi uknuli przeciwko Pawłowi spisek i przyprowadzili go przed tego zarządcę. Oskarżyli Pawła, że namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem Mojżeszowym. – Slajd 10
11
Paweł chciał zacząć się bronić, ale Gallio zwrócił się do nich: „Słuchajcie Żydzi! Gdyby chodziło w tej sprawie o jakieś poważne przestępstwo lub złamanie prawa, to bym was wysłuchał”. – Slajd 11
12
„Ale skoro jest to spór o słowa, imiona i prawo żydowskie, radźcie sobie sami. Ja nie będę się tym zajmował!”. Sprawa została umorzona, a Paweł pozostał jeszcze dłuższy czas w Koryncie. – Slajd 12
13
Potem misjonarz pożegnał wierzących w Koryncie i udał się do pobliskiego portu Kenchrach. Wcześniej Paweł złożył pewną obietnicę (prawdopodobnie nazireatu – Liczb 6). Kiedy czas tego zobowiązania minął, zgodnie ze  zwyczajami żydowskimi, ostrzygł włosy. – Slajd 13
14
Następnie  popłynął statkiem do Efezu, zabierając ze sobą Akwilę i Pryscyllę. – Slajd 14
15
Slajd 15