Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Nawrócenie Pawła

Jezus objawia się Szawłowi (Pawłowi) na drodze do Damaszku.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Ważną osobą zaangażowaną w śmierć Szczepana był młody mężczyzna o imieniu Szaweł (Dzieje Apostolskie  7:58). Ci, którzy rzucali kamieniami w Szczepana, zdjęli swoje ubrania i pozostawili je u stóp Szawła. – Slajd 1
2
Po śmierci Szczepana chrześcijanie w Jerozolimie tak bardzo cierpieli, że wielu opuściło miasto i zamieszkało gdzie indziej. Niektórzy powędrowali na północ i dotarli do Damaszku (Dzieje Apostolskie 8:1). – Slajd 2
3
Saul poszedł do arcykapłana i poprosił o pisemne pozwolenie, aby pojechać do Damaszku i aresztować tam zwolenników „Drogi” (jak określano wtedy chrześcijan) (Dzieje Apostolskie 9). – Slajd 3
4
Po otrzymaniu tych dokumentów, Saul wyruszył do Damaszku. Przepełniała go nienawiść i chciał pozabijać tych, którzy wierzyli, że Jezus jest „Drogą” do Ojca. – Slajd 4
5
Gdy zbliżał się do miasta, nagle otoczyła go światłość z nieba. A kiedy upadł na ziemię, usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”. – Slajd 5
6
„Kim jesteś Panie?” – zapytał Szaweł. „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz – odpowiedział ten głos. – Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz robić”. <br/> – Slajd 6
7
Ludzie, którzy podróżowali z Szawłem zaniemówili ze zdumienia, ponieważ słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli. Szaweł zaś podniósł się z ziemi, ale kiedy otworzył oczy, nic nie widział. – Slajd 7
8
Towarzysze prowadzili go za rękę do Damaszku. On natomiast przez trzy dni nic nie widział i nic nie jadł, ani nie pił. – Slajd 8
9
W Damaszku był pewien wierzący, który miał na imię Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu: „Ananiaszu!”. A on odpowiedział: „Tak, Panie”.  <br/> – Slajd 9
10
„Idź do domu Judy na ulicę Prostą i zapytaj o Szawła z Tarsu. On się właśnie modli i w widzeniu zobaczył, jak człowiek o imieniu Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby odzyskał wzrok”. – Slajd 10
11
Ananiasz odpowiedział: „Panie, ten człowiek skrzywdził wielu świętych w Jerozolimie. Ma również pozwolenie od arcykapłanów, aby tutaj aresztować wszystkich, którzy modlą się do Ciebie”. <br/> – Slajd 11
12
Jednak Pan powiedział Ananiaszowi: „Idź, bo wybrałem Szawła, aby zaniósł wiadomość o Mnie nie tylko Żydom, ale również poganom (nie–Żydom) i ich królom. Ja również pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć ze względu na wiarę we Mnie”. – Slajd 12
13
Ananiasz poszedł do tego domu, położył swoje ręce na Szawle i powiedział: „Bracie Szawle, Jezus, który ukazał ci się w drodze, przysłał mnie do ciebie, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym”. I natychmiast z jego oczu spadły jakby łuski i odzyskał wzrok. <br/> – Slajd 13
14
Szaweł wstał i dał się ochrzcić, a potem zjadł posiłek i odzyskał siły. – Slajd 14
15
Przez kilka dni Szaweł pozostał w Damaszku z wierzącymi, których wcześniej chciał aresztować. – Slajd 15
16
Potem od razu zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. – Slajd 16
17
Wszyscy, którzy go słuchali byli bardzo zdziwieni i pytali: „Czy to nie jest ten sam człowiek, który w Jerozolimie prześladował wyznawców Chrystusa i przyszedł tutaj, aby ich aresztować?”. <br/> – Slajd 17
18
Szaweł z mocą przekonywał, że Jezus jest Mesjaszem. Kilka dni później niektórzy Żydzi, przeciwnicy Jezusa, postanowili go zabić. <br/> – Slajd 18
19
Pilnowali bram miasta, aby zabić Szawła, ale on się o tym dowiedział. – Slajd 19
20
Wtedy wierzący pomogli mu przedostać się nocą przez mur otaczający miasto, spuszczając go w koszu, aby uciekł. – Slajd 20
21
Szaweł wrócił do Jerozolimy i próbował przyłączyć się do wierzących. Wszyscy jednak się go bali i nie wierzyli, że został uczniem Pana Jezusa. – Slajd 21
22
Jednak Barnaba wyjaśnił innym, że Szaweł jest wierzącym i opowiedział, jak w Damaszku zwiastował, że Jezus jest Synem Bożym. Dlatego apostołowie przyjęli Szawła, a on zaczął z odwagą głosić Jezusa w Jerozolimie. <br/> – Slajd 22
23
Jednak, kiedy zaczął mówić o Jezusie Żydom, którzy przyjęli język i kulturę grecką, chcieli go zabić. – Slajd 23
24
Aby ochronić Szawła, wierzący odprowadzili go do Cezarei, a stamtąd odpłynął do Tarsu, z którego pochodził. Szaweł to było jego żydowskie imię, ale jako obywatel rzymski miał również łacińskie imię Paweł. – Slajd 24
25
Kościół w Judei, Galilei i Samarii cieszył się okresem pokoju i wzmocniony przez Ducha Świętego rozrastał się liczebnie. – Slajd 25
26
Slajd 26