Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł w Atenach

Paweł mówi do mieszkańców Aten o „Nieznanym Bogu”.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Paweł czekał w Atenach na Sylasa i Tymoteusza, którzy wyruszyli z Berei i mieli do niego dołączyć. – Slajd 1
2
Czekając na nich Paweł oburzył się na widok miasta, które było pełne bożków. – Slajd 2
3
Paweł chodził do synagogi, aby rozmawiać z Żydami oraz z poganami bojącymi się Boga. Codziennie też dyskutował na rynku z ludźmi, których tam spotykał. Ateńczycy chętnie spędzali czas dyskutując o pojawiających się nowych ideach. – Slajd 3
4
Apostoł dyskutował również z filozofami szkoły epikurejskiej i stoickiej. A kiedy opowiedział im o Jezusie i Jego zmartwychwstaniu, pytali: „O czym ten gaduła chce nam powiedzieć?”. Inni mówili: „Chyba głosi jakieś obce bóstwa”. – Slajd 4
5
Dlatego zabrano Pawła do zarządu miasta (na Areopag) i zapytano: „Czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą głosisz?”. – Slajd 5
6
Paweł stanął przed tymi przywódcami i powiedział: „Ateńczycy! Zauważyłem, że jesteście ludźmi bardzo religijnymi, kiedy bowiem spacerowałem po mieście, widziałem wiele ołtarzy”. – Slajd 6
7
„Na jednym z ołtarzy zobaczyłem nawet napis: »Nieznanemu Bogu«. Właśnie o Bogu, którego czcicie nie znając Go, chcę wam opowiedzieć”. <br/> – Slajd 7
8
„On jest Bogiem, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest. A ponieważ jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych przez ludzi”. – Slajd 8
9
„On sprawia, że wszystko żyje. Dzięki Niemu wszystkie narody wzięły początek od jednego człowieka. On też decyduje, kiedy narody wzrastają i upadają”. – Slajd 9
10
„Bóg chce, abyśmy Go szukali i znaleźli. W Nim bowiem istniejemy, żyjemy i poruszamy się! Jak to wyraził jeden z waszych poetów: »Jesteśmy z Jego rodu«. A skoro tak, to nie sądźmy, że jest On podobny do bożka wykonanego przez rzemieślnika ze złota, srebra lub kamienia”. – Slajd 10
11
„Bóg wzywa wszystkich do opamiętania, porzucenia grzechów i nawrócenia się do Niego. Wyznaczył On bowiem dzień, kiedy świat będzie osądzony przez Jezusa, którego On wzbudził z martwych”. – Slajd 11
12
Gdy zebrani usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli się z tego śmiać, a inni powiedzieli: „Posłuchamy o tym innym razem”. – Slajd 12
13
W ten sposób zakończyli rozmowę z nim. Niektórzy jednak uwierzyli. Wśród nich był Dionizy, członek rady Areopagu i kobieta o imieniu Damaris. – Slajd 13
14
Slajd 14