Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł i Sylas udają się do Filippi

Paweł i Sylas docierają do Filippi i zwiastują tam Dobrą Nowinę.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Paweł zaproponował Barnabie podróż do miejsc, które odwiedzili podczas pierwszej podróży misyjnej, ten zgodził się i zasugerował, żeby zabrać też ze sobą Jana Marka. Paweł jednak nie chciał go zabrać, bo Marek opuścił ich w trakcie poprzedniej podróży. Powstało nieporozumienie i ostatecznie misjonarze rozdzielili się. – Slajd 1
2
Barnaba wyruszył w podróż z Janem Markiem. – Slajd 2
3
Popłynęli na Cypr, aby odwiedzić tamtejszych chrześcijan. – Slajd 3
4
Paweł wziął ze sobą Sylasa. Obaj zostali powierzeni przez Kościół w Antiochii opiece Boga, a potem wyruszyli w drogę. – Slajd 4
5
Przeszli Syrię i doszli do Cylicji. Sylas przekazywał list starszych z Jerozolimy, który został napisany, aby pomóc i umocnić nawróconych pogan. Oboje nauczali Bożego Słowa, a kościoły utwierdzały się w wierze. – Slajd 5
6
Następnie udali się do Derbe i innych okolicznych miejsc, które Paweł odwiedził podczas pierwszej podróży misyjnej. – Slajd 6
7
W Listrze spotkali młodego chrześcijanina, Tymoteusza. Jego matka była wierzącą w Jezusa Żydówką, ale ojciec był Grekiem. Tamtejsi wierzący wydali o nim bardzo dobrą opinię. Paweł zaproponował mu więc, aby podróżował razem z nimi.<br/> – Slajd 7
8
Paweł, Sylas i Tymoteusz odwiedzali miasta i zachęcali wierzących do przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Kościoły umacniały się w wierze i z każdym dniem wzrastały liczebnie.<br/> – Slajd 8
9
Następnie Paweł i Sylas podróżowali przez Frygię i Galację. Zamierzali udać się na południe, do Azji, ale nie pozwolił im na to Duch Święty. Udali się więc na północ, chcąc dojść do prowincji zwanej Bitynią, ale Duch Jezusa znów im na to nie pozwolił.<br/> – Slajd 9
10
Poszli więc przez Myzję do miasta portowego Troada. – Slajd 10
11
W nocy Paweł miał widzenie. Zobaczył mieszkańca Macedonii, północnego rejonu Grecji, który stał i błagał: „Przybądź do Macedonii i pomóż nam!”. – Slajd 11
12
Kiedy Paweł powiedział o tym Sylasowi i Tymoteuszowie, postanowili od razu wyruszyć w drogę. Uznali bowiem, że to Bóg posyła ich do Macedonii w Grecji, aby głosili tam Dobrą Nowinę. – Slajd 12
13
W Troadzie wsiedli na statek i popłynęli prosto na wyspę Samotraka, a następnego dnia do Neapolu.<br/> – Slajd 13
14
Stamtąd dotarli do Filippi, które było  głównym miastem tej części Macedonii i kolonią  rzymską. – Slajd 14
15
W sabat poszli za miasto, nad rzekę, gdzie – jak sądzili – ludzie zbierali się na modlitwę. Usiedli i rozmawiali z obecnymi tam kobietami. – Slajd 15
16
Jedną z nich była Lidia z Tiatyry, kobieta bogobojna, sprzedawczyni drogocennej purpury. Kiedy słuchała Pawła, który głosił Dobrą Nowinę o Jezusie, Pan otworzył jej serce i stała się chrześcijanką. – Slajd 16
17
Została ochrzczona wraz ze swoimi domownikami. A potem zaprosiła Pawła, Sylasa i Tymoteusza, aby zamieszkali w jej domu na czas pobytu w Filippi. – Slajd 17
18
Slajd 18