Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł i Barnaba w Antiochii i Ikonium

Pierwsza podróż misyjna. Paweł i Barnaba docierają do Antiochii i Ikonium.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Paweł, Barnaba i Jan Marek wypłynęli z cypryjskiego Pafos w kierunku Perge. – Slajd 1
2
Perge było greckim miastem i stolicą regionu Pamfilia (ten rejon jest obecnie częścią Turcji). – Slajd 2
3
Kiedy wysiedli w Perge, Jan Marek zdecydował, że wraca do Jerozolimy. – Slajd 3
4
Paweł i Barnaba poszli w głąb lądu, w kierunku regionu Pizydia, do jego stolicy zwanej Antiochią. Antiochia Pizydyjska była ważnym miastem na skrzyżowaniu kilku szlaków handlowych. – Slajd 4
5
Kiedy Paweł i Barnaba poszli do synagogi, prowadzący nabożeństwo zwrócili się do nich: „Bracia! Przemówcie, jeśli macie jakieś słowo zachęty”. – Slajd 5
6
Paweł objaśniał im, jak Mojżesz wyzwolił Żydów i obiecał Mesjasza, który miał być potomkiem króla Dawida. – Slajd 6
7
Następnie Paweł wyjaśnił, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus był wybranym przez Boga Zbawicielem, Mesjaszem (Dzieje Apostolskie 13:16–41). – Slajd 7
8
Kiedy Paweł i Barnaba wyszli z synagogi, ludzie błagali, aby przyszli za tydzień i opowiedzieli im więcej o tych rzeczach. <br/> – Slajd 8
9
Za tydzień zebrał się bardzo duży tłum, aby posłuchać Pawła. Niektórzy Żydzi, zazdrośni o ten tłum, zaczęli obrzucać Pawła obelgami i przeciwstawiać się wszystkiemu, co mówił. Wówczas Paweł oświadczył, że skoro Żydzi odrzucają Dobrą Nowinę o Jezusie, to oni pójdą głosić ją poganom. Wtedy wielu pogan zostało chrześcijanami i było pełnych radości i Ducha Świętego. – Slajd 9
10
Żydzi jednak zbuntowali wpływowe kobiety i przywódców miasta, podburzyli tłum przeciwko Pawłowi oraz Barnabie i wypędzili ich z tej miejscowości. – Slajd 10
11
Paweł i Barnaba strząsnęli z nóg kurz na znak tego, że zostali odrzuceni. Potem udali się do Ikonium. – Slajd 11
12
Paweł i Barnaba poszli do żydowskiej synagogi, aby zwiastować słowo. A robili to z taką mocą, że wielu Żydów, a także Greków uwierzyło. Pozostali w tym mieście jakiś czas, a Bóg sprawił, że dokonywali wielu znaków i cudów.<br/> – Slajd 12
13
Jednak niektórzy Żydzi przeciwstawili się Dobrej Nowinie i podburzali pogan przeciwko Pawłowi i Barnabie. Mieszkańcy miasta podzielili się. Jedni byli po stronie Żydów, drudzy po stronie apostołów. – Slajd 13
14
Tłum pogan i Żydów wraz z przywódcami zaplanował atak na Pawła i Barnabę, aby ich ukamienować. – Slajd 14
15
Kiedy Paweł i Barnaba dowiedzieli się o tym spisku, uciekli do pobliskiego regionu, Likaonii, do miasta Listra. – Slajd 15
16
Slajd 16