Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o chwastach

Jezus naucza na temat Królestwa Niebios i opowiada przypowieść o chwastach wysianych na polu pszenicy.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Ogromny tłum ludzi zebrał się na brzegu jeziora i Jezus nauczał ich z łodzi. Opowiedział przypowieść, aby przedstawić prawdy dotyczące Królestwa Niebios. – Slajd 1
2
„Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swoim polu posiał dobre ziarno”. – Slajd 2
3
„Lecz kiedy wszyscy spali, zakradł się jego wróg, między pszenicę posiał chwasty i odszedł”. – Slajd 3
4
„Gdy zboże podrosło i zaczęły pojawiać się kłosy, wyrosły także chwasty. Przyszli więc służący i zapytali gospodarza: »Panie! Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd się tam wzięły chwasty?«” – Slajd 4
5
„«To sprawka nieprzyjaciela» – odpowiedział. «Czy chcesz więc, abyśmy poszli i usunęli te chwasty?» – zapytali słudzy.  «Nie! Bo usuwając chwasty, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem aż do żniw. Wtedy każę żniwiarzom, aby zebrali najpierw chwasty, związali w snopy i spalili, a potem zwieźli pszenicę do mojego spichlerza» – odparł gospodarz”. – Slajd 5
6
Kiedy Jezus opuścił tłum słuchaczy i poszedł do domu, uczniowie poprosili Go, aby wyjaśnił im tę przypowieść i Jezus to zrobił mówiąc: „Osobą, która sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy, polem jest świat, dobrym nasieniem — synowie Królestwa, a chwastami — synowie Złego”. – Slajd 6
7
„Nieprzyjacielem jest diabeł, żniwem — koniec świata, a żniwiarzami — aniołowie”. – Slajd 7
8
„Podobnie jak zbiera się chwasty i spala w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z Jego królestwa wszystko, co powoduje upadek oraz tych, którzy postępują źle. Wrzucą ich w ogień i spalą w piecu, gdzie będzie rozpacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi zaś zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech uważnie słucha!”. – Slajd 8
9
Slajd 9