Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o królewskim weselu

Król zaprosił gości na przyjęcie weselne, a oni zaczęli się wymawiać.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Pewnego razu Jezus opowiedział przypowieść o królewskim weselu, aby pomóc ludziom zrozumieć prawdę dotyczącą Królestwa Niebios. – Slajd 1
2
„Pewien król przygotowywał swojemu synowi przyjęcie weselne”. – Slajd 2
3
„Posłał służących, aby zwołali zaproszonych na ucztę”. – Slajd 3
4
„Jednak oni nie chcieli przyjść”. – Slajd 4
5
„Posłał ponownie innych służących i kazał, aby przekazali zaproszonym: »Przygotowałem już ucztę. Mięso czeka na przyrządzenie. Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na wesele!«". – Slajd 5
6
„Oni jednak zlekceważyli zaproszenie. Jeden odszedł na swoje pole...” – Slajd 6
7
„... Drugi do swoich interesów...” – Slajd 7
8
„... Pozostali zaś schwycili służących króla, obrazili ich i pozabijali”. – Slajd 8
9
„Kiedy król usłyszał o tym, bardzo się rozgniewał”. – Slajd 9
10
„Posłał swoje wojska, zabił tych morderców, a ich miasto spalił”. – Slajd 10
11
„Następnie powiedział do służby: »Wesele wprawdzie gotowe, ale zaproszeni okazali się niegodni. Wyjdźcie więc na ulice i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie«”. – Slajd 11
12
„Wtedy słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych”. – Slajd 12
13
„Sala weselna zapełniła się gośćmi. Król jednak zobaczył kogoś, kto nie był ubrany w strój weselny.  Zapytał go: »Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś bez weselnej szaty?«”. – Slajd 13
14
„On zaś milczał. Wtedy król rozkazał służącym: »Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz, do ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami«”. – Slajd 14
15
„Wielu jest bowiem zaproszonych, ale niewielu wybranych” – tak Jezus zakończył swą przypowieść. – Slajd 15
16
Slajd 16