Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Jezus opowiada przypowieść o dzierżawcach winnicy, którzy pobili lub zabili służących wysłanych do odebrania części plonów. Posunęli się nawet do tego, że zamordowali syna właściciela.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
W Jerozolimie zebrał się bardzo duży tłum na Święto Paschy. Byli tam też ci, którzy chcieli zabić Jezusa. Przyłączyli się do tłumu i przysłuchiwali temu, co Jezus mówił w świątyni. – Slajd 1
2
Jezus wiedział, że przysłuchują Mu się arcykapłani, nauczyciele Prawa i starsi Izraela. Dlatego opowiedział ludziom taką przypowieść: – Slajd 2
3
„Pewien bogaty człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją murem, wykuł w niej tłocznię i zbudował wieżę strażniczą”. – Slajd 3
4
„Następnie wydzierżawił ją rolnikom. Mieli opiekować się winnicą, zbierać plony, a ich część oddać gospodarzowi. Potem właściciel wyjechał”. – Slajd 4
5
„Kiedy nadszedł czas zbiorów, właściciel posłał swojego sługę, aby odebrał należną część plonów”. – Slajd 5
6
„Dzierżawcy jednak napadli na niego, wychłostali do krwi i odesłali z niczym”. – Slajd 6
7
„Właściciel posłał więc do nich innego sługę. Temu rozbili głowę i znieważyli go”. – Slajd 7
8
„Potem posłał jeszcze jednego, którego zabili. Wysyłał jeszcze kilku innych — jednych wychłostali, drugich pozabijali”. – Slajd 8
9
Kiedy Jezus opowiadał tę przypowieść, jego przeciwnicy uważnie się przysłuchiwali. A On mówił dalej... – Slajd 9
10
„W końcu właścicielowi pozostał tylko jedyny syn, którego bardzo kochał. Posłał go więc, myśląc, że przynajmniej jemu okażą szacunek”. – Slajd 10
11
„Lecz gdy dzierżawcy zobaczyli zbliżającego się syna, uzgodnili: »To jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a winnica będzie nasza«. Chwycili go zatem i zamordowali, a ciało wyrzucili poza winnicę”. – Slajd 11
12
Potem Jezus zapytał: „Co więc zrobi właściciel winnicy?”. – Slajd 12
13
„Każe zabić tych łotrów, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony”. – Slajd 13
14
Gdy to usłyszeli niektórzy, powiedzieli: „Nie, oby tak się nie stało!”. – Slajd 14
15
Jezus popatrzył na nich i powiedział: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, stał się kamieniem węgielnym. Ten, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, ten będzie zmiażdżony« (Ps 118,22)”. – Slajd 15
16
Nauczyciele Prawa i arcykapłani zrozumieli, że ta przypowieść jest o nich. Zastanawiali się, jak od razu schwytać Jezusa, ale bali się tłumu, który uważał Go za proroka. – Slajd 16
17
Slajd 17