Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Przypowieść o siewcy

Jezus naucza poprzez przypowieść o siewcy.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Jezus był nad Jeziorem Galilejskim, zgromadził się wokół Niego tłum ludzi, aby słuchać Jego nauczania. – Slajd 1
2
Dlatego Jezus wsiadł do łodzi, a potem opowiedział im taką przypowieść: – Slajd 2
3
„Pewien siewca wyszedł na pole, a kiedy siał niektóre ziarna padły na drogę. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je”. – Slajd 3
4
„Inne ziarna padły na grunt skalisty, gdzie było mało ziemi. Kiełki szybko wzeszły, ale gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni”. – Slajd 4
5
„Jeszcze inne upadły między chwasty, zostały zagłuszone i nie przyniosły plonu”. – Slajd 5
6
„Pozostałe ziarna padły na dobrą glebę i wydały plon. Niektóre trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. – Slajd 6
7
Potem Jezus wezwał ludzi: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha”. – Slajd 7
8
Po usłyszeniu tej przypowieści uczniowie zapytali Go: „Dlaczego nauczasz w przypowieściach?”. – Slajd 8
9
A Jezus zacytował słowa proroka Izajasza: „Nieczułe jest serce tego ludu, ich uszy są głuche, a oczy ślepe, bo nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć, żeby się nie nawrócić”. – Slajd 9
10
„Szczęśliwe są oczy wasze, bo widzą, a uszy – bo słyszą. Posłuchajcie, jakie jest znaczenie tej przypowieści”. – Slajd 10
11
„Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ludzie, którzy go słuchają. Potem jednak przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni”. – Slajd 11
12
„Inni są jak grunt skalisty. Słuchają Słowa i z radością je przyjmują, nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili próby rezygnują”. – Slajd 12
13
„Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają”. – Slajd 13
14
„Natomiast urodzajna gleba to ludzie o dobrym i szlachetnym sercu, którzy słuchają Słowa, zachowują je w sobie i dzięki wytrwałości przynoszą plon”. – Slajd 14
15
„Ci wydają owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny”. – Slajd 15
16
Slajd 16