Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Noe i jego arka

Noe buduje arkę, a Bóg zsyła potop.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Noe był człowiekiem prawym i posłusznym Bogu. Miał on trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. – Slajd 1
2
Jednak wszyscy inni ludzie byli nieposłuszni Bogu i zachowywali się okrutnie względem siebie. – Slajd 2
3
Bóg widział, że stworzeni przez Niego ludzie byli źli i niegodziwi. – Slajd 3
4
Dlatego powiedział do Noego, że postanowił położyć kres temu złu i zniszczyć ludzi, zalewając ziemię wodą. Jednak Noe i jego rodzina zostaną uratowani. – Slajd 4
5
Noe otrzymał instrukcje, jak zbudować łódź z drewna i pokryć ją na zewnątrz smołą. Miała ona mieć ok. 135 metrów długości, 23 metry  szerokości i 14 metrów wysokości. Miała też mieć trzy pokłady podzielone na pomieszczenia i dach z otworem, aby wpuścić powietrze. Z boku arki miały być drzwi. – Slajd 5
6
Noe natychmiast zabrał się do pracy i zaczął budować łódź w kształcie skrzyni. – Slajd 6
7
Źli ludzie dziwili się temu, co robili Noe i jego synowie. – Slajd 7
8
Kiedy łódź była gotowa, Bóg powiedział Noemu, że potop zacznie się za 7 dni. Noe, jego synowie i ich żony mieli zabrać ze sobą na pokład cały swój dobytek. Zabrali również pokarm dla zwierząt. – Slajd 8
9
Spośród wszystkich zwierząt czystych zabrano po siedem par, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych, tylko po parze. Zwierzęta nieczyste to np.  jaszczurki, krety, świnie, sowy, myszy, fretki, kruki itd. ( zob. Kapłańska 11, Powtórzonego Prawa 14). – Slajd 9
10
Sam Bóg zamknął drzwi do arki i zaczęło padać. Deszcz padał przez 40 dni i nocy, rzeki wylały i poziom wody coraz bardziej się podnosił. – Slajd 10
11
Kiedy woda wezbrała, arka unosiła się na jej falach. – Slajd 11
12
Wkrótce woda podniosła się tak bardzo, że zakryła szczyty najwyższych gór. Zginęły wtedy wszystkie stworzenia, które nie znajdowały się w arce. – Slajd 12
13
Woda pokrywała ziemię przez 150 dni i uratowali się tylko ci, którzy byli w arce. – Slajd 13
14
Kiedy wody zaczęły opadać, arka osiadła na górach Ararat. – Slajd 14
15
Po 40 dniach Noe wypuścił przez okno kruka. Ptak wylatywał i wracał do arki, ponieważ  nie mógł znaleźć miejsca, aby wylądować, bo woda jeszcze nie ustąpiła z ziemi. – Slajd 15
16
Potem wysłał gołębicę, aby poszukała suchego lądu. – Slajd 16
17
Gołębica jednak nie znalazła miejsca na spoczynek i wróciła do arki. Noe wyciągnął rękę, chwycił gołębicę i ponownie umieścił ją w arce. – Slajd 17
18
Po siedmiu dniach znów ją wypuścił. – Slajd 18
19
Tym razem, pod wieczór, ptak wrócił i przyniósł w dziobie świeżo zerwane liście z oliwki. Noe poznał po tym, że woda opada. – Slajd 19
20
Tydzień później wysłał gołębicę po raz trzeci, ale tym razem już do niego nie wróciła. Noe wiedział, że znalazła suchy ląd. – Slajd 20
21
Noe zdjął dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi już prawie wyschła. Dwa miesiące później, ziemia była już na tyle sucha, że uratowani ludzie i zwierzęta opuścili arkę. – Slajd 21
22
Noe wybudował dla Pana ołtarz i złożył Mu ofiarę. – Slajd 22
23
Bogu spodobała się ta ofiara i obiecał, że już nigdy więcej nie ześle potopu, który zniszczyłby wszystko, co żyje. „Dopóki będzie istnieć ziemia, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc”, powiedział Pan Bóg.<br/> – Slajd 23
24
Potem Pan Bóg umieścił na niebie tęczę na znak tego, że woda już nigdy nie zaleje całej ziemi. – Slajd 24
25
Slajd 25