Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Początek odbudowy murów Jerozolimy

Kiedy Nehemiasz dowiaduje się, że mury Jeruzalem nie zostały odbudowane, prosi Boga o pomoc w tym dziele.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Nehemiasz był podczaszym króla Artakserksesa, który sprawował władzę w Imperium Medów i Persów. – Slajd 1
2
Nehemiasz był Żydem, który mieszkał w Suzie. Przed wieloma laty Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. Kiedy Medowie i Persowie pokonali Babilończyków, wielu Żydów, między innymi Nehemiasz, pozostało w tym imperium. Inni zaś powrócili do Jerozolimy i odbudowali świątynię. – Slajd 2
3
Pewnego dnia Nehemiasza odwiedził jego brat Chanani, który mieszkał w Jerozolimie. Przybył w towarzystwie kilku osób. Nehemiasz zaczął wypytywać ich o Jerozolimę i jej mieszkańców. – Slajd 3
4
Goście wyjaśnili, że mur jest nadal rozwalony, a bramy miejskie spalone. Zniszczenia nie zostały naprawione. – Slajd 4
5
Żydzi, którzy mieszkają w tym mieście, żyją w wielkiej niełasce, biedzie i pohańbieniu. Kiedy Nehemiasz usłyszał o tym, usiadł i zaczął płakać. – Slajd 5
6
Przez kilka dni Nehemiasz płakał, pościł i modlił się. Wyznawał grzechy swoje oraz swojego ludu. Wiedział, że Bóg obiecał, iż jeśli Izraelici nawrócą się do Niego i będą Mu posłuszni, to powrócą do swojej ojczyzny. Nehemiasz prosił Pana o możliwość powiedzenia królowi o tej sytuacji. – Slajd 6
7
Jakiś czas później Nehemiasz podawał królowi wino, a na jego twarzy było widoczne przygnębienie. Wtedy król zapytał go: „Dlaczego jesteś smutny?”. Nehemiasz odpowiedział królowi:  „Królu, żyj na wieki! Jakże mam się nie smucić, skoro miasto, w którym znajdują się groby moich przodków jest zburzone, a jego wszystkie bramy spalone?”. „Czego byś więc pragnął?” – zapytał król. – Slajd 7
8
Król dał Nehemiaszowi wszystko, o co poprosił, łącznie z listami do namiestników obszarów za Eufratem, aby mógł bezpiecznie podróżować, oraz uzbrojoną eskortę. Otrzymał również list do nadzorcy lasów królewskich, aby uzyskał od niego drewno na budowę. – Slajd 8
9
Nehemiasz wyruszył w długą podróż do Jerozolimy. – Slajd 9
10
Kiedy w końcu dotarł do celu podróży, odpoczął trzy dni i nie mówił nikomu o planach odbudowy murów. – Slajd 10
11
Po trzech dniach wstał w nocy i razem z kilkoma innymi ludźmi wyruszył, aby dokonać przeglądu murów. A uczynił to w tajemnicy przed ludem. – Slajd 11
12
Rozpoczął od Bramy Doliny i kierował się w stronę Bramy Śmietników. Mury były zburzone, a bramy spalone. Potem pojechał do Bramy Źródlanej i do Sadzawki Królewskiej. Było tam jednak za mało miejsca, aby mogło tamtędy przejść zwierzę, na którym jechał. Dlatego dalej poszedł piechotą korytem potoku. W końcu dotarł do Bramy Doliny. I w ten sposób dokładnie obejrzał mury. – Slajd 12
13
Po dokonaniu przeglądu murów, Nehemiasz zebrał przywódców Izraela i tych, którzy mogli zaangażować się w prace budowlane, i powiedział do nich: „Widzicie tę nędzę, w jakiej wszyscy jesteśmy: Jerozolima zburzona, a jej bramy spalone. Chodźmy! Odbudujmy mury Jerozolimy, żebyśmy nie byli już pośmiewiskiem dla innych”. Nehemiasz opowiedział im również, w jaki sposób Bóg się o niego troszczy i o poparciu, jakie uzyskał od króla. – Slajd 13
14
A oni odpowiedzieli: „Dobrze! Zabierzmy się do pracy!”. I z całym zapałem rozpoczęli prace. – Slajd 14
15
Mieli jednak wrogów, którzy byli przeciwni tej odbudowie. Byli to: Sanballat Choronita i Tobiasz, sługa ammonicki, oraz Arab Geszem. Oni zaczęli naśmiewać się z budowniczych: „Cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi?”. Wtedy Nehemiasz im odpowiedział: „Bóg niebios poszczęści nam! My zaś, jego słudzy, zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie w Jerozolimie ani swojej cząstki, ani do niej praw, ani nic nie łączy was z jej historią”. – Slajd 15
16
Ciąg dalszy w prezentacji: „Zwycięstwo nad przeciwnikami odbudowy murów” – Slajd 16