Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz na górze Synaj

Mojżesz na górze Synaj otrzymuje Boże Prawo.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Wyjścia 19<br/>Trzy miesiące po przekroczeniu Morza Czerwonego Izraelici rozbili się obozem na pustyni u podnóża góry Synaj. – Slajd 1
2
Mojżesz wyszedł na górę, a Bóg powiedział do niego: „Przekaż Izraelitom te słowa: Na własne oczy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Nosiłem was na orlich skrzydłach i przyprowadziłem do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać przymierza ze Mną, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów. Będziecie dla Mnie królestwem kapłanów i narodem świętym”. – Slajd 2
3
Mojżesz zszedł do ludu i przekazał starszyźnie Izraela to, co obiecał im Bóg. A ludzie jednogłośnie odpowiedzieli: „Uczynimy wszystko, co powiedział Pan!”.<br/> – Slajd 3
4
Później Mojżesz powrócił na górę, aby przekazać Bogu odpowiedź ludu. – Slajd 4
5
A Bóg zwrócił się do Mojżesza: „Przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby ludzie słuchali, gdy będę z tobą rozmawiał, i już na zawsze ci wierzyli”. Mojżesz powiedział Panu, że lud obiecał Mu posłuszeństwo.<br/> – Slajd 5
6
Wtedy Bóg powiedział do Mojżesza: „Idź do ludu i nakaż im, aby przygotowali się dziś i jutro na święto i wyprali swoje szaty. Niech będą gotowi na trzeci dzień, gdyż tego dnia zstąpi Pan na górę Synaj, na oczach całego ludu”.<br/> – Slajd 6
7
Bóg nakazał Mojżeszowi, aby wytyczył granicę dokoła góry. Każdy, kto ją przekroczy, zginie. Dopiero gdy przeciągle zabrzmi róg barani, ludzie będą mogli podejść pod górę. – Slajd 7
8
Mojżesz przekazał wszystkim Boże rozkazy. Ludzie wyprali swoje ubrania i poświęcili się dla Boga. – Slajd 8
9
Trzeciego dnia o świcie zaczęło grzmieć i błyskać się, a nad górą zawisł gęsty obłok. – Slajd 9
10
I zabrzmiał potężny dźwięk trąby, tak że wszyscy w obozie zaczęli drżeć ze strachu. Mojżesz zaś zaprowadził ludzi do stóp góry. – Slajd 10
11
Pan zstąpił w ogniu na górę Synaj. Dym unosił się nad nią jak z pieca, a cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby stawał się coraz głośniejszy. – Slajd 11
12
Bóg wezwał Mojżesza, aby wstąpił na szczyt góry. – Slajd 12
13
Tam Pan powiedział Mojżeszowi: „Zejdź, ostrzeż ten lud, aby nie próbowali przekraczać wyznaczonej granicy i nie usiłowali zobaczyć Pana. Potem wróć na górę ze swoim bratem Aaronem”. – Slajd 13
14
Mojżesz zszedł w dół i ostrzegł wszystkich, aby nie zbliżali się do góry, bo jest ona święta. Potem wraz z Aaronem powrócili na jej szczyt. – Slajd 14
15
Wyjścia 20:<br/>Później Bóg przekazał Swoje przykazania: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie!”<br/> – Slajd 15
16
„Nie twórz żadnego obrazu ani rzeźby czegokolwiek, aby to czcić i temu służyć!” – Slajd 16
17
„Nie nadużywaj imienia Pana, twojego Boga!” – Slajd 17
18
„Przez sześć dni będziesz pracował, ale siódmy dzień jest dniem odpoczynku, poświęconym Bogu”. – Slajd 18
19
„Czcij swego ojca i matkę, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg!”<br/> – Slajd 19
20
„Nie morduj!” – Slajd 20
21
„Nie cudzołóż!” – Slajd 21
22
„Nie kradnij!” – Slajd 22
23
„Nie składaj kłamliwego zeznania przeciwko swojemu bliźniemu!” – Slajd 23
24
„Nie pożądaj czegokolwiek, co należy do drugiego człowieka!” – Slajd 24
25
Tymczasem lud pozostał na dole, w bezpiecznej odległości, trzęsąc się ze strachu. Bóg przekazał Mojżeszowi jeszcze inne zalecenia – wskazówki, które pozwalają zachować pokój z Bogiem i z drugim człowiekiem. – Slajd 25
26
Wyjścia 24. <br/>Mojżesz spisał Boże prawa i powtórzył wszystkim przykazania, które usłyszał od Boga. – Slajd 26
27
Ludzie zaś odpowiedzieli:  „Zrobimy wszystko, co powiedział Pan”. – Slajd 27
28
Następnego ranka Mojżesz zbudował Bogu ołtarz u stóp góry Synaj. Złożono ofiary z młodych cielców. Połowę krwi wlano do naczyń ofiarnych, a drugą połową krwi pokropiono ołtarz. Później Mojżesz jeszcze raz odczytał Boże prawa.<br/> – Slajd 28
29
A lud odpowiedział: „Zrobimy wszystko, co powiedział Pan i będziemy temu posłuszni”. Wtedy Mojżesz pokropił lud krwią z ofiar i powiedział: „To jest krew przymierza, które Pan zawarł z wami”. – Slajd 29
30
Późnej Mojżesz zaprowadził przywódców ludu na górę, gdzie zobaczyli Boga. Mimo że oglądali Boga, On zachował ich przy życiu. Pod stopami Boga leżało coś, co przypominało płytę szafiru czystą jak samo niebo. Starsi Izraela jedli tam i pili. – Slajd 30
31
Następnie Bóg polecił Mojżeszowi, aby wszedł na szczyt góry. Tam miał otrzymać spisane przez Boga tablice kamienne z przykazaniami. Jozue towarzyszył Mojżeszowi, ale pozostał w połowie drogi na szczyt i tam czekał na jego powrót. – Slajd 31
32
Gdy Mojżesz wszedł na górę, zakrył ją obłok i okrywał przez sześć dni. Siódmego dnia Mojżesz został wezwany przez Pana, aby wejść do wnętrza tego obłoku. Tam przebywał przez 40 dni i nocy. – Slajd 32
33
Slajd 33