Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i plagi egipskie – część 1

Mojżesz i siedem pierwszych plag zesłanych przez Boga na Egipt.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Bóg polecił Mojżeszowi i Aaronowi, aby poszli wcześnie rano nad brzeg Nilu, gdzie spotkają faraona. Mieli mu przekazać takie słowa Boga: „Wypuść mój lud, aby służył Mi na pustyni, bo jak dotąd mnie nie posłuchałeś”. – Slajd 1
2
Mojżesz i Aaron zrobili tak, jak im rozkazał Pan. Aaron uderzył laską wody Nilu, a woda zamieniła się w krew. Ryby w Nilu padły, a rzeka zaczęła okropnie cuchnąć. Egipcjanie nie byli w stanie używać tej wody do picia.<br/> – Slajd 2
3
To samo jednak uczynili czarownicy egipscy za pomocą swoich tajnych zaklęć. Faraon nie posłuchał Boga, odwrócił się i wrócił do pałacu. – Slajd 3
4
Siedem dni później Bóg polecił Mojżeszowi, aby kazał Aaronowi wyciągnąć laskę nad rzeki, kanały i rozlewiska, co sprowadziło żaby na całą ziemię egipską. – Slajd 4
5
Czarownicy egipscy próbowali dokonać tego samego, ale bez powodzenia. – Slajd 5
6
Kiedy żaby pokryły całą ziemię egipską, faraon wezwał Mojżesza i Aarona. – Slajd 6
7
„Wstawcie się do Pana, aby oddalił żaby ode mnie i od moich ludzi, a ja wypuszczę lud, aby złożył Panu ofiarę” – obiecał faraon. Mojżesz odpowiedział: „Stanie się, jak powiedziałeś, abyś się przekonał, że nie ma nikogo takiego jak Pan, nasz Bóg. Jutro żaby oddalą się od ciebie i od twojego ludu”.<br/> – Slajd 7
8
Mojżesz modlił się do Boga, a On go wysłuchał. Żaby wyginęły w domach, na dziedzińcach i na polach. Ludzie zgarniali je na stosy, a w całym kraju okropnie cuchnęło. Kiedy faraon zobaczył, że żaby zdechły, złamał daną obietnicę i nie wypuścił Hebrajczyków, aby czcili Boga na pustyni. – Slajd 8
9
Dlatego Bóg kazał Mojżeszowi, aby polecił Aaronowi uderzyć laską proch ziemi, a pył zamienił się w komary. Tego samego próbowali dokonać czarownicy egipscy za pomocą swoich zaklęć. Kiedy im się to nie udawało, powiedzieli do faraona: „W tym musi być palec Boży”. – Slajd 9
10
Komary obsiadły ludzi i zwierzęta w całym kraju. – Slajd 10
11
Jednak serce faraona nadal pozostawało niewzruszone i nie wypuścił Izraelitów. – Slajd 11
12
Wczesnym rankiem Mojżesz i Aaron poszli nad rzekę, aby obwieścić faraonowi Boże plany. Pan miał zesłać chmary much na cały Egipt. Jedynie ziemia Goszen miała być wyróżniona. Tam nie będzie much, gdyż tam mieszkają Izraelici. – Slajd 12
13
I Bóg dokonał tego, co zapowiedział. Do pałacu faraona i domów egipskich zleciały się chmary much. – Slajd 13
14
Muchy jednak trzymały się z dala od Izraelitów. – Slajd 14
15
Wtedy faraon wezwał Mojżesza i Aarona, mówiąc do nich: „Złóżcie ofiarę waszemu Bogu, ale nie oddalajcie się zbytnio. A teraz proście Boga, aby zabrał te muchy”. – Slajd 15
16
Mojżesz modlił się i Bóg zabrał muchy. Faraon jednak nie dotrzymał obietnicy i nie pozwolił hebrajskim niewolnikom opuścić swego kraju. – Slajd 16
17
Mojżesz ponownie poszedł do faraona i powiedział: „Jeżeli nie wypuścisz mojego ludu, to jutro Pan ześle zarazę na twoje bydło na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce. Jedynie z bydła Hebrajczyków nie padnie ani sztuka”. – Slajd 17
18
Następnego dnia wyginęło całe bydło Egipcjan. – Slajd 18
19
Faraon kazał to sprawdzić i dowiedział się, że rzeczywiście plaga ta nie dotknęła bydła Hebrajczyków. Ale władca pozostał nieugięty – nie wypuścił Izraelitów, aby czcili Boga na pustyni. – Slajd 19
20
Potem Mojżesz wziął pełne garście sadzy z pieca i rzucił ją ku niebu na oczach faraona. Sadza zamieniła się w pył, który osiadł na całym Egipcie i natychmiast wszyscy ludzie i zwierzęta pokryli się wrzodami i pryszczami.<br/> – Slajd 20
21
Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, które pojawiły się na ich ciałach, jak i u pozostałych Egipcjan. Faraon jednak nie zmienił swojego zdania w sprawie Hebrajczyków. – Slajd 21
22
Następnie Bóg posłał Mojżesza do faraona, aby przekazał mu, że Pan pokaże Swą moc i ześle na Egipt tak straszny grad, jakiego nie było nigdy w tym kraju. Jeśli ktoś z mieszkańców lub bydła nie schroni się pod dachem, to zginie od tego gradu.<br/> – Slajd 22
23
Kto ze sług faraona bał się słów Pana, schronił swoje sługi i bydło do domów, ale kto nie wziął sobie słów Pana do serca, zostawił służących i bydło na polu. A kiedy Mojżesz uniósł swoją laskę, Bóg zesłał na Egipt tak straszny grad, jakiego jeszcze nigdy nie widziano. – Slajd 23
24
Bóg zesłał gromy i z nieba spadł okropny grad. – Slajd 24
25
Grad zabił wszystkich, którzy znajdowali się na zewnątrz. Tylko ziemia Goszen, gdzie mieszkali Izraelici, nie została dotknięta tą plagą. – Slajd 25
26
Faraon kazał wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział do nich: „Tym razem zgrzeszyłem, a Pan jest sprawiedliwy. Jestem gotowy was wypuścić”. – Slajd 26
27
Mojżesz wyszedł z miasta, gdzie przebywał faraon i wyciągnął swoje ręce do Boga. Wtedy ustały gromy i grad. – Slajd 27
28
Faraon jednak ponownie zmienił zdanie i nie pozwolił Izraelitom opuścić kraju. Myślał, że może ignorować Boga, ale Pan jeszcze z nim nie skończył. – Slajd 28
29
Slajd 29