Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz udaje się do faraona

Mojżesz i Aaron idą do faraona.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Mojżesz i Aaron dotarli do Egiptu, zebrali przywódców izraelskich, aby powiadomić ich o wszystkim, co Pan powiedział do Mojżesza. Kiedy ludzie usłyszeli, że Bóg postanowił ująć się za nimi i że przejął się ich niedolą, pochylili głowy i oddali pokłon.<br/> – Slajd 1
2
Potem Mojżesz i Aaron poszli do faraona i powiedzieli: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wypuść mój lud, aby obchodził na pustyni święto ku mojej czci”. – Slajd 2
3
A faraon odpowiedział: „Któż to jest Pan, żebym miał słuchać jego głosu i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę!”. – Slajd 3
4
Tego samego dnia faraon wydał rozkaz nadzorcom niewolników, aby uczynić pracę Hebrajczyków jeszcze cięższą. „Przestańcie dostarczać im słomy do wyrobu cegieł” – polecił. – „Niech sami idą i zbierają sobie słomę. Jednak ich dzienna norma wyrobu cegieł ma pozostać bez zmian!”. – Slajd 4
5
Izraelici byli wyczerpani poszukiwaniem słomy i wyrabianiem cegieł. Kiedy nie nadążali z wykonaniem wyznaczonej pracy, Egipcjanie bili przełożonych izraelskich. – Slajd 5
6
Przełożeni natomiast robili wyrzuty Mojżeszowi i Aaronowi: „Niech Pan zajmie się wami i osądzi was, bo sprawiliście, że faraon i jego urzędnicy znienawidzili nas. Włożyliście do ich ręki miecz, aby nas zabić”. – Slajd 6
7
Wtedy Mojżesz zwrócił się do Boga: „Panie! Dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu w ogóle posłałeś? Przecież od czasu, gdy poszedłem do faraona, aby przemawiać w Twoim imieniu, on jeszcze gorzej postępuje z ludźmi. Ty zaś nie wyratowałeś swojego ludu”. – Slajd 7
8
Bóg zaś tak odpowiedział Mojżeszowi: „Ja jestem Jahwe. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli, i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe sądy. Przyjmę was sobie za lud i będę wam Bogiem”. – Slajd 8
9
Mojżesz przekazał to hebrajskim przywódcom, ale oni go nie słuchali. Byli zniechęceni całą tą trudną sytuacją. – Slajd 9
10
Bóg zaś polecił Mojżeszowi i Aaronowi, aby ponownie udali się do faraona: „Skoro nie posłuchali mnie Izraelici, to jak mogę liczyć na to, że posłucha mnie faraon?” – zapytał Mojżesz. – „Tym bardziej, że wcale nie mam daru przemawiania”. – Slajd 10
11
Bóg powiedział, że Aaron będzie przemawiał w imieniu Mojżesza. Zapowiedział też, że faraon ich nie posłucha, ale On, Bóg, ześle plagi na Egipcjan i w końcu Izraelici opuszczą Egipt. Potem Mojżesz (który miał już 80 lat) i Aaron (który miał teraz 83 lata) udali się do pałacu faraona.<br/> – Slajd 11
12
Kiedy przyszli do faraona, pokazali mu pewne znaki. Aaron rzucił swoją laskę na ziemię, a ta zamieniła się w węża. Wtedy faraon wezwał swoich mędrców i czarowników, i oni dokonali tego samego – każdy rzucił swoją laskę i każda zamieniła się w węża. – Slajd 12
13
Jednk wąż Aarona połknął wszystkie te węże. – Slajd 13
14
Pomimo tego, że  faraon widział potęgę Boga, jednak odmówił wypuszczenia Izraelitów – tak zresztą, jak zapowiedział to Pan. Teraz przyszła pora na to, aby Bóg pokazał Swoją moc i zesłał plagi na Egipcjan. – Slajd 14
15
Slajd 15