Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Miriam i Aaron przeciwstawiają się Mojżeszowi

Miriam i Aaron przeciwstawiają się Mojżeszowi, w wyniku czego Miriam zostaje dotknięta trądem.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Mojżesz ożenił się z kobietą z Kusz (obecnie Etiopia). Siostra Mojżesza, Miriam i jego brat Aaron, najwyższy kapłan, nie byli z tego zadowoleni i zaczęli się wypowiadać przeciwko Mojżeszowi. – Slajd 1
2
Pytali się wzajemnie: „Czy Bóg przemawiał tylko przez Mojżesza? Czy nie przemawiał także przez nas?”. A Bóg usłyszał to narzekanie.<br/> – Slajd 2
3
Mojżesz zaś był bardzo pokorny, najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy żyli wtedy na ziemi. – Slajd 3
4
Pan powiedział do Mojżesza, Aarona i Miriam: „Przyjdźcie we troje do Namiotu Spotkania”. I poszli tam wszyscy troje. Wówczas Pan zstąpił w słupie obłoku, który stanął u wejścia do namiotu. – Slajd 4
5
Wtedy Pan wezwał Aarona i Miriam, aby podeszli bliżej. Kiedy to uczynili, Pan powiedział do nich: „Jeśli jest wśród was prorok, to daję mu się poznać w widzeniach i snach. Ale inaczej jest z moim sługą Mojżeszem – rozmawiam z nim twarzą w twarz. Dlaczego więc nie baliście się występować przeciwko niemu?”. Pan rozgniewał się na nich i odszedł.<br/> – Slajd 5
6
Kiedy obłok oddalił się od namiotu, na ciele Miriam pojawił się trąd. Jej skóra była biała, jakby okryta śniegiem. – Slajd 6
7
Kiedy Aaron zobaczył, że Miriam została dotknięta trądem, zwrócił się do Mojżesza: „Panie mój, proszę cię, nie karz nas za grzech, który w naszej głupocie popełniliśmy. Nie pozwól, aby Miriam stała się jak martwy płód, który wychodzi z łona matki na wpół rozłożony”. – Slajd 7
8
Wtedy Mojżesz zawołał głośno do Pana: „Boże, błagam Cię, uzdrów ją!”. A Pan odpowiedział: „Niech Miriam będzie na siedem dni usunięta z obozu, a potem znów może być przyjęta”. – Slajd 8
9
Tak więc Miriam została na siedem dni usunięta z obozu. – Slajd 9
10
Kiedy wróciła, jej ciało było zdrowe. Została więc na nowo przyjęta do społeczności i do rodziny. – Slajd 10
11
Slajd 11