Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jozue następcą Mojżesza

Przed śmiercią Mojżesz ogląda Ziemię Obiecaną. Jego następcą zostaje Jozue.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Mojżesz zwrócił się do ludu: „Mam 120 lat i nie mogę was już dalej prowadzić. Pan również powiedział mi, że nie przekroczę rzeki Jordan i nie wejdę do Ziemi Obiecanej”. – Slajd 1
2
„Pan jednak pójdzie przed wami i pokona ludy mieszkające w tej ziemi. Bądźcie mocni i odważni! Nie bójcie się, ponieważ Pan, wasz Bóg, będzie z wami. Nie zawiedzie was ani was nie porzuci”. – Slajd 2
3
Mojżesz wezwał Jozuego i powiedział do niego przed całym ludem: „Bądź mocny i odważny!”. – Slajd 3
4
„Bo ty wprowadzisz ten lud do Ziemi Obiecanej”.<br/> – Slajd 4
5
„Ty sprawisz, że lud weźmie tę ziemię w posiadanie. Nie bój się, bo sam Pan pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nigdy cię nie zawiedzie i nie opuści”. – Slajd 5
6
Później Mojżesz spisał Boże Prawo i przekazał je kapłanom, aby go strzegli. Mieli je czytać wszystkim Izraelitom co siedem lat, podczas Święta Szałasów. – Slajd 6
7
Mojżesz zgromadził wszystkich Izraelitów, aby posłuchali Bożego Prawa. Wzywał ich, aby czynili Bożą wolę, byli Mu posłuszni i czcili Go. – Slajd 7
8
Potem Bóg wezwał Mojżesza i Jozuego, aby spotkać się z nimi w Przybytku. I ukazał się Pan w słupie obłoku przy wejściu.<br/> – Slajd 8
9
Pan objawił Mojżeszowi, że po jego śmierci lud wejdzie do Ziemi Obiecanej, lecz tam będzie Bogu nieposłuszny i będzie czcił obcych bogów. Z tego powodu Pan kazał Mojżeszowi zapisać słowa pieśni, która przypomni Izraelitom, jakie konsekwencje niesie z sobą nieposłuszeństwo Bogu. Mojżesz spisał te słowa i nauczył ich Izraelitów. – Slajd 9
10
Słowa tej pieśni znajdujemy w 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Pieśń ta nie tylko ostrzegała przed nieszczęściami wynikającymi z nieposłuszeństwa, ale również przypominała o Bożej miłości i przebaczeniu tym, którzy będą żałowali za swoje  grzechy.<br/> – Slajd 10
11
Pieśń ta wielbiła Boga i Jego moc, która prowadzi lud do zwycięstw. – Slajd 11
12
Tego dnia Pan nakazał Mojżeszowi: „Idź na górę Nebo w kraju Moria naprzeciw Jerycha i spójrz na Kanaan – tę ziemię dam Izraelitom na własność”. – Slajd 12
13
„Na tej górze umrzesz, ponieważ sprzeciwiłeś Mi się przy wodach Meriba w Kadesz. Zobaczysz kraj, który oddam Izraelitom, ale do niego nie wejdziesz”. – Slajd 13
14
Potem Mojżesz wspiął się ze stepów Moabu na górę Nebo, naprzeciwko miasta Jerycho. Bóg pokazał Mojżeszowi różne miejsca Ziemi Obiecanej: dolinę Jordanu i Jerycho. – Slajd 14
15
Pan powiedział: „Oto ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Obiecałem im, że dam ją ich potomstwu. Pokazałem ci ją, lecz ty tam nie wejdziesz”. – Slajd 15
16
I umarł Mojżesz w ziemi moabskiej, tak jak zapowiedział Bóg. Pan pochował go w dolinie naprzeciw Bet-Peor w Moabie, ale nikt nie wie dokładnie gdzie. Mojżesz miał 120 lat, kiedy umarł, ale jego oczy nie były osłabione i siły go nie opuściły. – Slajd 16
17
Lud izraelski opłakiwał Mojżesza przez 30 dni na stepach Moabu. Nigdy już nie było takiego proroka jak Mojżesz, który by rozmawiał z Panem twarzą w twarz. – Slajd 17
18
Jozue zaś był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego ręce. On był teraz przywódcą Izraela, a ludzie słuchali go i także przykazań Pana. – Slajd 18
19
Bóg powiedział do Jozuego: „Mojżesz, mój sługa, umarł. Ruszaj więc teraz w drogę i przejdź przez Jordan wraz z całym ludem do kraju, który Ja daję Izraelitom. Wasz kraj będzie się rozciągał od tej pustyni poprzez Liban aż po wielką rzekę Eufrat. Wasze granice obejmą cały kraj Chetytów aż po Wielkie Morze na zachodzie. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie zostawię cię ani nie zawiodę”. – Slajd 19
20
„Bądź mocny i odważny. Pilnie wypełniaj całe prawo, które dał ci mój sługa Mojżesz. Nie odstępuj od niego ani na krok, aby ci się we wszystkim wiodło. Zawsze powtarzaj sobie słowa tego zwoju prawa i rozważaj je we dnie i w nocy, abyś mógł dokładnie wypełnić wszystko, co zostało na nim zapisane. Wtedy pomyślnie spełnisz swoje zamiary i będzie ci się dobrze wiodło. Bądź mocny i dzielny! Nie bój się więc ani nie zniechęcaj, gdyż dokądkolwiek pójdziesz, Ja Pan, Bóg twój, będę z tobą”. – Slajd 20
21
Slajd 21