Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i złoty cielec

Lud tworzy złotego cielca i zostaje ukarany.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Mojżesz przebywał na Górze Synaj 40 dni i nocy. Izraelici zaczęli powątpiewać w to, że jeszcze kiedykolwiek wróci. – Slajd 1
2
Dlatego poszli do Aarona i zażądali: „Uczyń nam bogów! Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej”. – Slajd 2
3
Aaron powiedział im, aby kobiety i dzieci zdjęły i oddały mu złote kolczyki. – Slajd 3
4
Złoto przetopiono i odlano z niego złotego cielca. – Slajd 4
5
Wtedy ludzie zawołali: „Oto twoi bogowie, Izraelu! Oni cię wyprowadzili z Egiptu!”. – Slajd 5
6
„Jutro będzie święto na cześć Pana!” – oświadczył Aaron. – Slajd 6
7
Następnego dnia wcześnie rano ludzie złożyli ofiarę, jedli, pili i rozpoczęli głośną zabawę. W ten sposób oddawali chwałę cielcowi. – Slajd 7
8
W tym czasie Mojżesz, który przebywał na Górze Synaj, otrzymał polecenie od Boga: „Zejdź zaraz na dół, bo lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, oddał się nieprawości”. – Slajd 8
9
„Zrobili sobie posąg cielca, oddają mu pokłony i składają mu ofiary. Mówią: »Izraelu, to są twoi bogowie, którzy cię wyprowadzili z Egiptu«”. – Slajd 9
10
Bóg bardzo się rozgniewał na Izraelitów i powiedział Mojżeszowi, że chce zniszczyć ten lud. – Slajd 10
11
Mojżesz błagał Boga, aby nie niszczył ludu, który wyprowadził z Egiptu. On wiedział, że Pan Bóg obiecał uczynić ten lud wielkim narodem. – Slajd 11
12
Mojżesz zabrał ze sobą tablice, na których Bóg wyrył Swoje przykazania i zaczął schodzić z góry. – Slajd 12
13
W połowie drogi Mojżesz spotkał Jozuego, który na niego czekał i powiedział: „Z obozu dochodzą odgłosy bitwy!”. „To nie są odgłosy zwycięstwa ani okrzyki porażki. Słyszę raczej śpiewy” – odpowiedział Mojżesz. – Slajd 13
14
Kiedy Mojżesz zobaczył ludzi tańczących przed cielcem, bardzo się zdenerwował. Rzucił kamienne tablice na ziemię i potłukł je u podnóża góry. – Slajd 14
15
Potem wziął cielca, spalił go w ogniu, starł na proch, który wsypał do wody i zmusił Izraelitów, aby to wypili. – Slajd 15
16
Mojżesz powiedział do Aarona: „Co ci zrobił ten lud, że przywiodłeś go do tak wielkiego grzechu?”. „Zażądali ode mnie, abym zrobił dla nich bogów, którzy ich poprowadzą, bo ty długo nie wracałeś, więc przetopiłem złoto i ulałem cielca”– odpowiedział Aaron. – Slajd 16
17
Mojżesz stanął w bramie obozu i zawołał: „Kto jest po stronie Pana, do mnie!”. – Slajd 17
18
Zebrali się przy nim Lewici. Mojżesz kazał im, aby uzbroili się w miecze i zabili wszystkich, którzy sprzeciwili się Bogu. – Slajd 18
19
Kiedy Lewici wykonali ten rozkaz, Mojżesz powiedział do nich: „Przejmijcie dziś zadania, jakie Pan wam powierza, bo okazaliście Mu wierność, aby dostąpić dziś błogosławieństwa”. – Slajd 19
20
Mojżesz przywołał też resztę ludu i zawołał: „Popełniliście poważny grzech, ale ja teraz znów udam się na górę do Pana, zobaczymy, może uda mi się uprosić u Niego przebaczenie”. – Slajd 20
21
Potem Mojżesz poszedł na górę, aby prosić Boga o odpuszczenie ludowi ich nieposłuszeństwa. – Slajd 21
22
Bóg powiedział Mojżeszowi, że pozbawi życia tych, którzy oddali cześć złotemu cielcowi. Natomiast pozostałych Izraelitów Mojżesz miał poprowadzić do ziemi, którą obiecał im Pan. – Slajd 22
23
Potem Mojżesz wyciosał dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, na których były Boże przykazania – Boże Prawo dla Jego ludu. – Slajd 23
24
Slajd 24