Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Powołanie Samuela

Bóg przemawia do narodu izraelskiego przez chłopca.
Przekazany przez Moody Publishers
1
Dawno temu w Izraelu mieszkała młoda kobieta imieniem Anna. – Slajd 1
2
Poślubiła ona mężczyznę o imieniu Elkana, który kochał ją i był dla niej bardzo dobry. – Slajd 2
3
Zarówno Anna, jak i Elkana ufali Bogu i oddawali Mu cześć. Wspólnie modlili się o to, by Bóg pobłogosławił ich dzieckiem. Jednak lata mijały, a Anna i Elkana nadal nie mieli potomka. – Slajd 3
4
Inne młode matki były niemiłe dla Anny i śmiały się z niej, chwaląc się przed nią swoimi dużymi już dziećmi, żeby sprawić jej przykrość. – Slajd 4
5
Anna często była smutna, szukała wtedy samotności i płakała. Tak bardzo pragnęła mieć dziecko. – Slajd 5
6
Co roku Anna i jej mąż odbywali podróż do miejsca zwanego Szilo, aby oddawać tam Bogu cześć w świątyni. – Slajd 6
7
Tego roku Anna miała szczególną sprawę do Boga. Poprosiła Go, by dał jej dziecko i obiecała, że jeśli to będzie syn, to ona przyprowadzi go tutaj, aby służył Bogu. – Slajd 7
8
Niedługo potem Bóg odpowiedział na modlitwę Anny. Byli z mężem bardzo szczęśliwi, kiedy urodził im się malutki chłopiec. Nazwali go Samuel, co znaczy: „Wyproszony u Boga”. – Slajd 8
9
Kiedy Samuel był wystarczająco duży, by opuścić dom, rodzice zabrali go do Szilo, tak jak jego mama obiecała Bogu. – Slajd 9
10
W świątyni powiedzieli kapłanowi Heliemu: „Weź Samuela i przygotuj go do służby dla Pana”. – Slajd 10
11
Heli był już starszym człowiekiem i wiedział, że powinien zacząć przygotowywać kogoś, kto kiedyś zajmie jego miejsce. Przyjął więc Samuela z wdzięcznością i chłopiec zamieszkał z nim w domu Bożym. – Slajd 11
12
Mijał czas i Samuel potrafił robić coraz więcej rzeczy pomagając Heliemu. Otwierał i zamykał bramy, czyścił lampy i napełniał je oliwą, aby się paliły. – Slajd 12
13
A jaki był szczęśliwy, kiedy jego rodzice odwiedzali świątynię! Co roku mamusia przynosiła mu nowy płaszczyk, który mógł nosić na swojej prostej lnianej szacie. Dla Anny  było to bardzo trudne, kiedy potem zostawiała synka w świątyni i musiała wracać daleko do swojego domu... – Slajd 13
14
... Jednak Pan jej pobłogosławił i wkrótce urodziła więcej dzieci – braci i sióstr Samuela. – Slajd 14
15
Kiedy Samuel podrósł, Heli uczył go czytania ze zwojów, które zawierały spisane prawa oraz historię Bożego narodu, Izraelitów. – Slajd 15
16
Ludzie pokochali Samuela i chętnie słuchali, kiedy czytał im z ksiąg prawa. Biblia mówi jednak, że Samuel nie znał jeszcze Pana. Mieszkał w domu Bożym i wiedział  dużo o Bogu, ale to było wszystko. – Slajd 16
17
Pewnej nocy, kiedy Samuel spał, nagle obudził go jakiś głos wołający: „Samuelu, Samuelu!”. Chłopiec usiadł na posłaniu.  „Kto mnie wołał?  To pewnie Heli” – pomyślał. – Slajd 17
18
Pobiegł do pokoju kapłana i powiedział: „Tutaj jestem. Wołałeś mnie?”. – Slajd 18
19
Heli był zdziwiony. „Nie, nie wołałem cię. Wracaj do łóżka” – powiedział chłopcu. – Slajd 19
20
Samuel wrócił posłusznie do łóżka. Wkrótce znowu usłyszał ten sam głos wołający: „Samuelu, Samuelu!”. Chłopiec znowu pobiegł do Heliego, a kiedy powiedział: „Jestem tutaj, wołałeś mnie”... – Slajd 20
21
... Heli pokręcił głową i powiedział: „Nie wołałem, wracaj do łóżka”. – Slajd 21
22
Samuel wrócił do łóżka, ale był bardzo zdziwiony. Kto mógł go obudzić? Kto mógł go wołać? – Slajd 22
23
Niedługo potem ten sam wyraźny głos odezwał się ponownie: „Samuelu,  Samuelu!”. Chłopiec pobiegł do pokoju kapłana. – Slajd 23
24
Teraz już kapłan zrozumiał, że dzieje się coś niezwykłego, i że to sam Pan woła Samuela. – Slajd 24
25
Heli powiedział chłopcu: „Idź, połóż się, a kiedy znowu usłyszysz ten głos, powiedz: Mów Panie, bo Twój sługa słucha”. – Slajd 25
26
Tym razem Samuel nie mógł zasnąć. Czekał w ciemnościach, serce waliło mu jak młotem. Czy Heli chciał powiedzieć, że to Pan Bóg go woła? Czy Bóg, który przychodził w chwale do Szilo miał jakąś wiadomość dla małego chłopca? – Slajd 26
27
I nagle znowu zabrzmiał ten cudowny głos: „Samuelu, Samuelu!”. <br/>„Panie, mów, bo Twój sługa słucha” – odpowiedział Samuel. Pan był tam i rozmawiał z nim. Powiedział mu o wielu rzeczach, które wydarzą się w przyszłości. – Slajd 27
28
Biblia mówi, że po tym wydarzeniu Samuel rósł, a  Pan był z nim. I cały Izrael dowiedział się, że Samuel został powołany, aby być prorokiem Pana. Miał być tym, który będzie przekazywał ludziom słowa od Boga. – Slajd 28
29
Nie wystarczało to, że jego rodzice kochali i czcili Boga... – Slajd 29
30
... Ani to, że został poświęcony Panu i służył w domu Bożym... – Slajd 30
31
... Ani to, że znał Boże prawa i był szanowany i kochany przez ludzi. – Slajd 31
32
Samuel musiał sam poznać, że Pan jest jego Bogiem i oddać Mu swoje serce i całe życie. Jako mały chłopiec nauczył się słuchać, co Bóg mówi i być Mu posłusznym. – Slajd 32
33
Slajd 33