Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Noe i wielka powódź

Noe otrzymał od Boga instrukcję zbudowania arki i dzięki temu uniknął śmierci podczas wielkiej powodzi.
Przekazany przez Moody Publishers
1
W  Biblii, w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie... – Slajd 1
2
... Czytamy o czasach, kiedy niegodziwość człowieka na ziemi bardzo się wzmogła. – Slajd 2
3
Panowała przemoc. Ludzie zabijali swoich bliźnich i nie przejmowali się tym. – Slajd 3
4
Kiedy Bóg spojrzał z góry na ten rozlew krwi i niegodziwość... – Slajd 4
5
... Wiedział, że wkrótce człowiek zniszczy nie tylko swoje ciało, ale i duszę. – Slajd 5
6
Na całym świecie był tylko jeden człowiek i jego rodzina, którzy żyli tak, jak chciał tego Bóg. – Slajd 6
7
Tym człowiekiem był Noe. Noe wierzył w Boga i był wdzięczny za wszystko, co Bóg mu dał. Wiara tego człowieka sprawiła, że znalazł łaskę w oczach Pana. – Slajd 7
8
Pewnego dnia Bóg powiedział Noemu, żeby poszedł i ostrzegł grzesznych ludzi, że jeśli nie będą żyli inaczej, zostaną ukarani. – Slajd 8
9
Noe wykonał to, co Bóg kazał mu zrobić. Powiedział ludziom, co Bóg zapowiedział i prosił ich, aby upadli na kolana i poprosili Boga o przebaczenie. – Slajd 9
10
Niestety, ludzie wyśmiali go: Co z tego, że istniał Bóg? On przecież dotąd nigdy nikogo nie ukarał. – Slajd 10
11
Noe napominał ludzi. Bóg dał mu zadanie do wykonania i Noe wiedział, że jeśli Bóg jest z nim, to żaden człowiek nie może stanąć przeciwko niemu. Przemówił więc odważnie i żarliwie. – Slajd 11
12
Reakcja ludzi była zawsze taka sama: „Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić”. Nie chcieli słuchać nawet Boga, który ich stworzył. – Slajd 12
13
Pewnego dnia Noe usłyszał, jak Bóg powiedział, że nadszedł czas, aby zniszczyć ziemię. Każda żywa istota miała zginąć z wyjątkiem Noego, jego rodziny i pewnej liczby zwierząt. – Slajd 13
14
Miała zostać zbudowana ogromna łódź i Bóg powiedział Noemu dokładnie, jak ma ją zbudować. – Slajd 14
15
Ponieważ Noe i jego synowie wierzyli Bogu, nie tracili czasu i zabrali się za zrobienie tego, co im powiedziano. – Slajd 15
16
Teraz budowa arki nie była już tajemnicą, ponieważ szkielet ogromnego statku przyciągał uwagę. – Slajd 16
17
Ludzie zaczęli być ciekawi, co tym razem knuje ten szalony staruszek. – Slajd 17
18
Kiedy Noe powiedział im, że nadchodzi powódź, która zniszczy wszystkie żywe istoty na ziemi, z wyjątkiem tych, którzy będą w arce... – Slajd 18
19
... Ci niewierzący ludzie byli pewni, że stary człowiek postradał zmysły. Cokolwiek Noe  by nie mówił, nic do nich nie docierało. – Slajd 19
20
Odmówili słuchania i wrócili do swojego grzesznego życia. – Slajd 20
21
W końcu nadszedł dzień, kiedy arka została ukończona. Wtedy Noe zabrał się do wykonania innych rzeczy, które Bóg kazał mu zrobić. – Slajd 21
22
Zabrano do arki po parze różnych gatunków zwierząt. – Slajd 22
23
Na pokład wniesiono żywność i inne zapasy, których miało wystarczyć na długi, długi czas. – Slajd 23
24
Kiedy to wszystko zostało zrobione, Noe, jego synowie i ich żony weszli do arki. – Slajd 24
25
W siódmym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że Pan zamknął ich w środku. – Slajd 25
26
Ludzie na zewnątrz nie zwracali uwagi na Noego i jego arkę. Byli zbyt zajęci podążaniem własnymi drogami, aby w ogóle myśleć o tej sprawie. – Slajd 26
27
Dni mijały... jeden, dwa, trzy, cztery. – Slajd 27
28
Przez cały ten czas Noe i jego rodzina po prostu czekali na Pana. – Slajd 28
29
Minęło pięć dni, potem sześć i nadal nic się nie działo. – Slajd 29
30
Jednak siódmego dnia spełniły się rzeczy, przed którymi Noe ostrzegał ludzi przez 120 lat. – Slajd 30
31
Biblia mówi, że okna nieba zostały otwarte. – Slajd 31
32
Fontanny wielkich głębin zostały uwolnione... – Slajd 32
33
Ludzie zostali zaskoczeni, gdy nadeszła powódź i zabrała ich. – Slajd 33
34
Według Biblii, deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy. – Slajd 34
35
Kiedy wreszcie przestało padać, poziom wody był wyższy niż szczyt najwyższej góry. – Slajd 35
36
Ludzie i zwierzęta poza arką zginęli. – Slajd 36
37
Mijał tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, a woda nadal pozostawała na ziemi. – Slajd 37
38
Pewnego dnia Bóg sprawił, że wiatr powiał nad ziemią. – Slajd 38
39
Wody zaczęły opadać i arka osiadła gdzieś wysoko na górze Ararat. – Slajd 39
40
Niedługo potem Noe wysłał kruka i gołębia. – Slajd 40
41
Gołębica wróciła i Noe wiedział, że wody jeszcze nie wyschły. – Slajd 41
42
Minęło siedem dni i Noe po raz drugi wysłał gołębia. – Slajd 42
43
Tym razem wrócił on z gałązką oliwną. To był znak, że wody opadały i wkrótce Noe oraz jego rodzina będą mogli opuścić arkę i ponownie zamieszkać na ziemi. – Slajd 43
44
Wkrótce potem Bóg powiedział Noemu, żeby zabrał swoją rodzinę... – Slajd 44
45
... I wszystkie istoty żywe, które pozostały w arce, i żeby zamieszkali ponownie na ziemi. – Slajd 45
46
Noe i jego rodzina byli wdzięczni Bogu za uratowanie ich, a Bóg był zadowolony z ich wiary i wdzięczności. – Slajd 46
47
Bóg umieścił tęczę na obłokach jako obietnicę, że już nigdy więcej nie zniszczy ziemi potopem. Biblia mówi nam, że nieposłuszeństwo nadal sprowadza na nas sąd Boży, ale przez Jezusa Bóg przygotował dla nas drogę przebaczenia i ratunku. – Slajd 47
48
Slajd 48