Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mojżesz i dziesięć przykazań

Bóg daje dziesięć przykazań na górze Synaj.
Przekazany przez Moody Publishers
1
Góra Synaj na zawsze pozostanie w pamięci narodu izraelskiego z bardzo ważnego powodu. To właśnie tutaj usłyszeli potężny głos Boga, który wypowiedział dziesięć przykazań. – Slajd 1
2
Naród izraelski został wybrany przez Boga, by być Jego ludem i spełniać rolę Jego posłańca do świata. Pod przewodnictwem wielkiego przywódcy Mojżesza, Bóg wyprowadził ich z Egiptu do pięknej ziemi Kanaan. – Slajd 2
3
Jednak Izraelici nie byli gotowi na przejęcie Ziemi Obiecanej. Podobnie jak inni ludzie, mieli grzeszne serca, zawsze chcieli robić wszystko po swojemu, a kiedy nie mogli mieć tego, czego zapragnęli, buntowali się i byli nieposłuszni. – Slajd 3
4
Jeśli Żydzi mieli być znani jako naród wybrany przez Boga, musieli nauczyć się żyć w sposób, który oddawałby Mu cześć i musieli być posłusznymi Jego prawom. – Slajd 4
5
Jeśli Kanaan miał być miejscem pokoju i szczęścia dla ludu Bożego, to prawo tej ziemi musiało być prawem opartym na Jego świętości, prawdzie i sprawiedliwości. – Slajd 5
6
Tak więc na rozkaz Pana Izraelici rozbili obóz na szerokiej równinie u stóp góry Synaj. – Slajd 6
7
Mojżesz, ich przywódca, wszedł sam na górę, aby usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia swojemu ludowi. Nagle usłyszał głos Boga, który do niego przemówił. – Slajd 7
8
Gdy Mojżesz słuchał, Bóg powiedział: „Oto, co masz powiedzieć ludowi izraelskiemu. Widzieliście na własne oczy, jak wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i co uczyniłem Egipcjanom, gdy próbowali wziąć was z powrotem do niewoli”. – Slajd 8
9
„Jeśli będziecie posłuszni mojemu głosowi i będziecie czynić to, co Ja wam rozkażę, będziecie dla mnie ludem szczególnym, narodem świętym”. – Slajd 9
10
Kiedy Mojżesz wrócił i przekazał Izraelitom, co Bóg powiedział, przyrzekli, że wszystko, co Pan powiedział, uczynią. – Slajd 10
11
Wtedy Mojżesz przekazał im, że Bóg powiedział, iż za trzy dni zejdzie na górę Synaj i usłyszą Jego mowę. Musieli się przygotować na to wielkie wydarzenie, więc zaczęli działać. – Slajd 11
12
Po pierwsze, ogrodzili całe bydło, ponieważ Bóg ostrzegł, że nawet zwierzęta umrą, jeśli dotkną Świętej Góry. – Slajd 12
13
Następnie wyprali wszystkie swoje ubrania, aby oczyścić je z kurzu i brudu pustyni. – Slajd 13
14
W końcu wyszorowali się i umyli najlepiej, jak tylko mogli, aby być gotowymi na spotkanie z Panem. – Slajd 14
15
Nadszedł trzeci dzień i wczesnym rankiem na górze pojawiła się gęsta, czarna chmura. – Slajd 15
16
Ludzie drżeli z przerażenia, bo wiedzieli, że nadszedł moment spotkania z Bogiem. – Slajd 16
17
Ostrożnie podążali za Mojżeszem, który wyprowadził ich poza obóz i zatrzymali się u stóp góry Synaj. – Slajd 17
18
Cóż to był za widok. Góra dymiła jak wielki piec. Trzęsła się i drżała w przerażający sposób. Pan zstąpił na nią w ogniu. – Slajd 18
19
Ludzie czekali przerażeni i zadziwieni jednocześnie. – Slajd 19
20
Wtedy z dymu i ognia Bóg przemówił, a Jego słowa były jasne i wyraźne. – Slajd 20
21
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie”. – Slajd 21
22
„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby...” – Slajd 22
23
„Nie będziesz używał bez czci mienia Pana...” – Slajd 23
24
„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić”. – Slajd 24
25
„Szanuj swego ojca  i matkę...” – Slajd 25
26
„Nie zabijaj”. – Slajd 26
27
„Nie  cudzołóż”. – Slajd 27
28
„Nie kradnij”. – Slajd 28
29
„Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu...” – Slajd 29
30
„Nie pożądaj...” – Slajd 30
31
Gdy usłyszeli głos Boga i słowa, które wypowiedział, ludzie zaczęli się dziwnie zachowywać. – Slajd 31
32
Czy zostaną zniszczeni przez ogień i grzmoty w dymiącej, trzęsącej się górze? – Slajd 32
33
Grzech w ich sercach sprawił, że bali się Boga, więc cofnęli się z dala od góry. – Slajd 33
34
Przywódcy przyszli do Mojżesza i powiedzieli: „Jeśli jeszcze raz usłyszymy, że Bóg mówi, to na pewno umrzemy. Ty mów do nas, a my będziemy słuchać, ale nie pozwól Bogu mówić do nas, bo zginiemy”. – Slajd 34
35
Lud obiecał, że będzie posłuszny słowom, które Pan wypowiedział – Slajd 35
36
Mojżesz poszedł więc sam w gęstą ciemność, aby powiedzieć Panu, co lud obiecał. – Slajd 36
37
Bóg rzekł do Mojżesza: „Ludzie dobrze mówili. Oby ich serca były takie, jak ich słowa, żeby się mnie bali i przestrzegali moich przykazań, żeby im i ich dzieciom było dobrze na wieki”. – Slajd 37
38
Mojżesz przebywał więc na górze przez 40 dni i 40 nocy, podczas gdy Bóg rozmawiał z nim, przekazując mu wszystkie swoje prawa i ustawy. – Slajd 38
39
Następnie, aby potwierdzić słowa, które wypowiedział do ludu, Bóg dał Mojżeszowi kamienne tablice, na których sam wypisał dziesięć przykazań. – Slajd 39
40
Gdy Mojżesz był na górze, ludzie na dole szybko zapomnieli o tym, co obiecali. Zaledwie kilka dni po tym, jak usłyszeli potężny głos Boga i zobaczyli Jego chwałę i moc, zwrócili się ponownie ku swoim niegodziwym i podstępnym drogom. – Slajd 40
41
Zrobili sobie nawet bożka i zaczęli czcić martwy obraz złotego cielca, mówiąc: „To jest Bóg, który nas wyprowadził z Egiptu”. Już złamali pierwsze przykazanie, które tak niedawno otrzymali: „Nie będziesz miał innych  bogów obok mnie”. – Slajd 41
42
Słuchanie prawa od Boga Wszechmogącego nie zmieniło tych ludzi. Oni nadal byli grzeszni i buntowniczy. Celem prawa było pokazanie ludziom świętości Boga i tego, jak żyć dobrze. Prawo samo w sobie nie mogło zmienić ich serc. – Slajd 42
43
Kiedy patrzymy na prawo, uświadamiamy sobie, jak święty jest Bóg i jak grzeszni my jesteśmy. Aby uzyskać przebaczenie, musimy z wiarą zwrócić się do Jego Syna, Jezusa, który zapłacił karę za nasze łamanie prawa. Biblia mówi, że prawo jest jak nauczyciel w szkole, który ma nas przyprowadzić do Chrystusa, abyśmy przez wiarę stali się sprawiedliwymi przed  Bogiem (por. Galacjan 3:24). – Slajd 43
44
Slajd 44