Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Mury Jerycha

Bóg testuje wiarę Jozuego, przekazując mu instrukcje dotyczące bitwy o Jerycho.
Przekazany przez Moody Publishers
1
Kiedy naród izraelski wszedł do ziemi Kanaan, Jozue był ich przywódcą, człowiekiem wybranym przez Boga, który mu rozkazał: „Spójrz, oto postawiłem przed tobą ziemię: Wejdźcie do niej i posiądźcie ją”. – Slajd 1
2
Kanaan był dobrą krainą, mlekiem i miodem płynącą. Jednak ta piękna ziemia była wypełniona niegodziwością Kananejczyków, którzy ją zamieszkiwali. – Slajd 2
3
W miastach takich jak Jerycho ludzie oddawali cześć złu i magii, a swoje dzieci składali w ofierze bożkom. Bóg powiedział, że te rzeczy są obrzydliwością dla Niego i ludzie, którzy tak postępują, muszą być wypędzeni z tej  ziemi. To miało być zadanie Jozuego, i jednocześnie było to ogromne wyzwanie. – Slajd 3
4
Jozue jednak miał Bożą obietnicę: „Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Bądźcie silni i bardzo odważni”. Tak więc Jozue, na rozkaz Boga, poprowadził swój lud na równiny wokół Jerycha. – Slajd 4
5
Wielkie miasto Jerycho zamknęło swoje bramy, gdy mieszkańcy usłyszeli, że zbliżają  się Izraelici. Bali się tych ludzi i nienawidzili ich Boga. Jednak zamiast zmienić swoje postępowanie, Jerycho było gotowe do walki. Zebrali  swoją broń i przygotowali się do wojny. – Slajd 5
6
Dzień i noc wojownicy czuwali na szczycie murów otaczających miasto. – Slajd 6
7
W pobliżu miasta Jerycho, Jozue spojrzał na mury – wysokie, grube i mocne. Wiedział, że żadna ludzka siła nie może ich zburzyć.  Jozue jednak pamiętał... – Slajd 7
8
... że Bóg powiedział: „Nikt nie będzie mógł stanąć przed tobą po wszystkie dni twego życia”. – Slajd 8
9
Kiedy  Jozue zwrócił się do Pana o pomoc, wydarzyła się dziwna rzecz! – Slajd 9
10
Stanął przed nim człowiek z mieczem w dłoni! – Slajd 10
11
A kiedy Jozue zapytał: „Czy jesteś za nami, czy za naszymi wrogami?”, człowiek ten odpowiedział: „Jestem kapitanem wojska Pańskiego. Zdejmij buty, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte”. – Slajd 11
12
Jozue był posłuszny z pokorą i czcią. Słuchał uważnie wszystkich instrukcji, które Pan mu dał. – Slajd 12
13
Kiedy Jozue wrócił do obozu, zwołał swoich ludzi. Ci mężczyźni izraelscy przysięgli posłuszeństwo Jozuemu, tak jak Mojżeszowi... – Slajd 13
14
Słuchając teraz rozkazów Jozuego, Izraelici zdali sobie sprawę, że posłuszeństwo będzie sprawdzianem nie tylko ich lojalności wobec przywódcy, ale także ich wiary w Boga. – Slajd 14
15
Z pewnością żaden żołnierz nie słyszał nigdy takiego rozkazu, jak ludzie Jozuego! Jednak byli zachęceni, kiedy Jozue powiedział im: – Slajd 15
16
„Pan powiedział, że mury Jerycha runą na ziemię! I każdy człowiek wejdzie prosto do miasta!”.  <br/>Izraelici przygotowali się do posłuszeństwa. – Slajd 16
17
Za murami, w Jerychu nagle rozległ się alarm:  „Izraelici nadchodzą!”. – Slajd 17
18
„Na mury! Na mury!” – krzyczeli, zajmując spiesznie swoje stanowiska. – Slajd 18
19
Ze szczytu murów Jerycha żołnierze z napięciem obserwowali, jak zbliżają się Izraelici. Najpierw pojawili się uzbrojeni ludzie, a potem coś, co wyglądało bardzo dziwnie w szeregach armii! – Slajd 19
20
Siedmiu kapłanów dmących bez przerwy w trąby, a za nimi... – Slajd 20
21
... pod bogato zdobionym niebieskim materiałem ukryty był tajemniczy przedmiot. Co to może być? – Slajd 21
22
Tylko lud Izraela wiedział, że była to Arka Pana i była tam po to, aby im przypominać, że Pan idzie przed nimi, i że zwycięstwo jest w Panu. – Slajd 22
23
Choć wydawało się to dziwne, Izraelici obeszli miasto cicho i spokojnie. Nie padło ani jedno słowo! Jedyne dźwięki, jakie można było usłyszeć, to był... – Slajd 23
24
... miarowy tupot maszerujących stóp... – Slajd 24
25
... i niekończący się dźwięk trąb kapłanów. – Slajd 25
26
Mieszkańcy Jerycha stali nieruchomo i patrzyli ze zdumieniem, jak długa kolumna Izraelitów znika wśród wzgórz i wraca do swego obozu. – Slajd 26
27
Żołnierze z Jerycha byli zaniepokojeni i niepewni. Co to mogło znaczyć? Czy to jakaś sztuczka? – Slajd 27
28
Drugiego dnia Izraelici zrobili dokładnie to samo, co pierwszego. – Slajd 28
29
Kapłani nieśli Arkę Przymierza dookoła miasta, siedmiu kapłanów grało przed nią na trąbach, a uzbrojeni ludzie maszerowali z przodu i z tyłu. – Slajd 29
30
Izraelici przemaszerowali raz dookoła miasta, a potem wrócili do obozu, nie powiedziawszy ani jednego słowa! – Slajd 30
31
Każdego dnia przez sześć dni działo się to samo i każdego dnia mieszkańcy Jerycha patrzyli i czekali, co się wydarzy. – Slajd 31
32
Niektórzy byli zaniepokojeni, pamiętając rzeczy, które słyszeli o Wszechmocnym Bogu Izraela. – Slajd 32
33
Inni zaczęli się naśmiewać: Ci głupi Izraelici maszerują w kółko wokół mocnych murów Jerycha, dmąc w trąby i niosąc tajemniczą skrzynię! Każdy widzi, że w ten sposób nigdy nie dostaną się do miasta! – Slajd 33
34
Rano siódmego dnia Izraelici przemaszerowali wokół miasta, tak jak poprzednio, ale potem, zamiast wrócić do swego obozu, pomaszerowali po raz drugi, a potem jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz! Siedem razy obeszli miasto. – Slajd 34
35
Pod koniec siódmego okrążenia, każdy człowiek zatrzymał się i stanął przed murami, które całkowicie otaczały miasto Jerycho. – Slajd 35
36
I nagle trąby ucichły! Wszyscy czekali na wyznaczony przez Pana sygnał! – Slajd 36
37
Rozległ się przeciągły dźwięk trąb, a potem Jozue zawołał: – Slajd 37
38
„Krzyczcie! Bo Pan dał wam miasto!”. – Slajd 38
39
Mieszkańcy Jerycha patrzyli na to, nie wiedząc, że nadszedł ich koniec. – Slajd 39
40
Lud izraelski wzniósł wielki okrzyk zwycięstwa! – Slajd 40
41
I wtedy mury miasta runęły! – Slajd 41
42
Izraelici weszli prosto do miasta, aby je przejąć, tak jak Pan powiedział. Zniszczyli całe zło tego miasta, tak jak Bóg im rozkazał. – Slajd 42
43
Później Izraelici, gdziekolwiek udali się w Ziemi Obiecanej, odnosili zwycięstwo tak długo, jak długo mieli wiarę w Pana i byli posłuszni Jego rozkazom. – Slajd 43
44
Bóg obiecuje wierzącym życie pełne zwycięstw pod tym samym warunkiem: Miej wiarę w Pana, słuchaj Jego poleceń, bądź silny i bardzo odważny (por. Efezjan 6:10–11). – Slajd 44
45
Slajd 45