Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Elizeusz oraz armia syryjska

Boża armia przybywa na ratunek, kiedy Elizeusz zostaje okrążony przez armię syryjską.
Przekazany przez Moody Publishers
1
Dawno temu w ziemi izraelskiej żył wielki prorok imieniem Elizeusz. Uczył on lud, aby czcił Boga i przestrzegał Jego praw. – Slajd 1
2
W swoim domu w Dotanie Elizeusz często klękał, aby rozmawiać z Panem i słuchać Jego słowa. Modlił się, aby Izraelici byli chronieni przed ich zaciekłymi wrogami, Syryjczykami. – Slajd 2
3
Przez długi czas Ben-Hadad, okrutny król Syrii, prowadził wojnę z narodem izraelskim. – Slajd 3
4
Teraz zaplanował atak z zaskoczenia, który, miał nadzieję, zmiażdży Izraelitów raz na zawsze. – Slajd 4
5
Ze swoją potężną, dobrze wyposażoną armią gotową do walki był pewien, że tym razem uda mu się zmieść z powierzchni ziemi armię Izraela. – Slajd 5
6
Zwołał kapitanów swojej armii i dokładnie zaplanował, gdzie mają rozbić obóz i jak zastawić pułapkę na niczego nie spodziewającą się armię izraelską. – Slajd 6
7
Król Ben-Hadad ostrzegł swoich ludzi, że ani jedno słowo nie może się wydostać na zewnątrz z ich tajnej narady. Cały sukces ich planu zależał od zachowania tajemnicy i ataku z zaskoczenia. – Slajd 7
8
Podczas gdy Syryjczycy uknuli tajemniczy spisek, Elizeusz stał spokojnie przy oknie swego domu. Potem zawołał swego sługę i rzekł do niego: – Slajd 8
9
„Idź natychmiast do naszego króla i ostrzeż go, że król Syrii planuje atak z zaskoczenia na naszą armię”. <br/>Elizeusz był w stanie wyjaśnić, gdzie Syryjczycy będą czekać, ponieważ Bóg powiedział mu o planach wroga. – Slajd 9
10
Młody sługa pędził długą, zakurzoną drogą z Dotanu do Samarii z wiadomością dla króla Izraela. – Slajd 10
11
Pozwolono mu zobaczyć się z królem, gdy tylko przybył, ponieważ król wiedział, że Elizeusz jest prawdziwym prorokiem Boga. A gdy sługa opowiedział mu o syryjskim spisku, król wysłał rozkazy do kapitanów swojej armii. – Slajd 11
12
W międzyczasie Syryjczycy dotarli do miejsca, w którym zamierzali się ukryć. Poruszali się ostrożnie, ukrywając się wśród krzewów i drzew. Myśleli, że wkrótce król i armia Izraela przejdą w pobliżu. Ale czekali i czekali, i nic się nie działo. – Slajd 12
13
W końcu kapitan armii syryjskiej wysłał posłańca do Ben-Hadada, aby mu powiedzieć, że czekali przez wiele godzin, nie widząc żadnego znaku armii izraelskiej. „Dziwne!” – mruknął Ben-Hadad. <br/>Poczynił więc nowe plany, upewniając się podwójnie, że zachowa je w tajemnicy. – Slajd 13
14
Wojska syryjskie znowu ukryły się i czekały, podczas gdy ich zwiadowcy czuwali na drodze, ale nie dostrzegli chmury kurzu wzbijanej przez zbliżające się konie i rydwany. – Slajd 14
15
Król był wściekły, gdy ich plany raz po raz zawodziły. <br/>„W obozie jest zdrajca! Który z was zdradza Izraelowi nasze tajemnice?” – kapitanowie skulili się ze strachu, ale wtedy jeden z żołnierzy przypomniał sobie o Elizeuszu i jego mocy czynienia cudów. – Slajd 15
16
„Jest w Izraelu prorok imieniem Elizeusz. Nic się przed nim nie ukryje. On wie o wszystkim, co się dzieje, nawet zanim to się stanie!” – powiedział żołnierz. – Slajd 16
17
Tak oto Ben-Hadad usłyszał o Elizeuszu i o Bogu, któremu służył. Pomyślał, że jeśli tylko uda mu się wziąć Elizeusza do niewoli, prorok będzie bezsilny, a oni będą mogli zrealizować swoje plany. Wysłał więc szpiegów do Samarii. – Slajd 17
18
W końcu jeden z nich odnalazł dom Elizeusza w Dotanie i stanął pod oknem. Czyżby to był ten stary człowiek, który znał wszystkie ich tajemnice i zdradził je królowi Izraela? Ben-Hadad nie potrzebowałby armii, aby wziąć go do niewoli. – Slajd 18
19
Jednak Ben-Hadad rozkazał swoim żołnierzom z rydwanami i końmi, aby ruszyli pod osłoną ciemności i pojmali Elizeusza. – Slajd 19
20
Następnego dnia, bardzo wcześnie rano młody sługa Elizeusza podszedł do okna, aby otworzyć okiennice i zdumiony wpatrywał się w widok, który powitał jego oczy. – Slajd 20
21
Wielka armia otaczała miasto. Poranne słońce świeciło na szeregi tarcz i włóczni. Rydwany i konie były tak daleko, jak tylko sięgał jego wzrok! – Slajd 21
22
To był wróg, armia syryjska! Czy to możliwe, że tym razem Elizeusz nie wiedział, że przyjdą? – Slajd 22
23
„Ratunku, mistrzu, co teraz zrobimy?” – zawołał młody człowiek. Nie było szans na ucieczkę. Syryjczycy otoczyli ich, każda droga i brama była zablokowana. – Slajd 23
24
Elizeusz nie wyglądał na zmartwionego. Powiedział: „Nie bój się. Tych, którzy są z nami jest więcej niż ich”. – Slajd 24
25
Sługa wpatrywał się w proroka. O czym on mówi? Byli tylko dwoma bezbronnymi mężczyznami przeciwko całej armii! – Slajd 25
26
Wtedy Elizeusz powiedział: „Oni mają tylko ludzką moc, ale my mamy Pana, Boga naszego”. <br/>Wtedy prorok pomodlił się, aby Bóg otworzył oczy jego sługi.<br/>„Idź i wyjrzyj jeszcze raz przez okno” – powiedział mu. <br/>Młody człowiek spojrzał i... – Slajd 26
27
...Wróg nadal tam był, ale teraz zobaczył też konie i rydwany ogniste, które stały gotowe do obrony Elizeusza. – Slajd 27
28
Potem, bez lęku, Elizeusz wszedł w sam środek armii syryjskiej, modląc się: „Ukarz ich ślepotą!”.<br/>Nagle na żołnierzy spadła przerażająca ciemność. Nie wiedzieli, gdzie się znajdują i nic nie widzieli. – Slajd 28
29
Mężczyźni krzyczeli w strachu i oszołomieniu, ich szeregi łamały się w panice. „Idziecie w niewłaściwą stronę. Chodźcie za mną” – powiedział im spokojnie Elizeusz. – Slajd 29
30
Zaprowadził ich prosto do miasta Samaria, a następnie modlił się, aby przywrócono im wzrok. Syryjczycy rozejrzeli się w strachu i przerażeniu. Byli otoczeni przez groźne włócznie armii izraelskiej! – Slajd 30
31
Podekscytowany król Joram posłał po Elizeusza. Cóż za okazja! Cała armia syryjska jego jeńcami! Nie odważył się jednak działać bez zgody Elizeusza. – Slajd 31
32
„Czy mamy ich zabić?” – zapytał. <br/>Elizeusz jednak nie pozwolił zabić syryjskich jeńców. – Slajd 32
33
Zamiast tego kazał królowi Joramowi nakarmić żołnierzy wroga i wyprawił dla nich wielką ucztę. A gdy się posilili... – Slajd 33
34
...Zostali odesłani do króla Ben-Hadada, aby poznał moc, mądrość i miłosierdzie Boga. – Slajd 34
35
Młody sługa Elizeusza również nauczył się lekcji tego dnia. Odkrył, że anioł Pański chroni tych, którzy kochają Boga i uwalnia ich. – Slajd 35
36
Widząc wiarę Elizeusza i jego niezawodne zaufanie w Bożą moc, powinniśmy pamiętać, że Bóg nigdy się nie zmienia. On tak samo może chronić nas dzisiaj. – Slajd 36
37
Nigdy nie powinniśmy się bać, ponieważ Biblia mówi: „Jeśli Bóg jest za nami, któż może być przeciwko nam? (por. Rzymian 8:31b). – Slajd 37
38
Slajd 38